<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: 3DPRINT

#0104: Skanning, print og modellering

Gjest: Justyna Bulat & Robert Ingebretsen

Utviklingssjef /daglig leder

Norsk 3D Service


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med utviklingssjef Justyna Bulat og daglig leder Robert Ingebretsen i Norsk 3D Service. I Norsk 3D Service jobber de med både 3D-printing og 3D-skanning, og de leverer bymodeller, arkitektoniske modeller og prototyper. De skanner også mennesker, mynter og mekaniske deler. Gjennom 3D-skanning har de muligheten til å ta vare på kulturminner og museumsgjenstander. Eksempelvis har de utviklet en utstilling av både digitale og fysiske elementer for Norsk Havbrukssenter i Brønnøysund.

Navn:

Justyna Bulat og Robert Ingebretsen.

Selskap:

Norsk 3D Service AS.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i 3D-printing og 3D-skanning?

R: Jeg ble interessert i 3D fordi jeg synes at 3D-verdenen er spennende og definitivt en del av fremtiden. J: Jeg er først og fremst en kreativ sjel. Utdannet kunstner. Entusiast av miniatyrverdenen. For meg er det helt fantastisk å kunne bruke kreativiteten min i arbeidslivet.

Hva gjør dere på jobben?

R: Vi driver med både 3D-printing og 3D-skanning. Vi leverer bymodeller, arkitektoniske modeller, prototyper, og vi skanner mennesker, mynter og mekaniske deler og leverer rapporter med kontrolloppmåling. J: Hvert oppdrag er unikt, og det er det beste.

Hva er de viktigste konseptene i 3D-skanning?

R: Konseptet er å gjenskape eksisterende former og få dem digitalisert for å bearbeide og utvikle videre. Det kan være fra fysiske personer, gjennom komplekse mekaniske former til hele bygninger.

Hvorfor er det så spennende?

J: Det er spennende fordi 3D-verdenen gir muligheter. R: Med 3D-skanning kan vi reprodusere for eksempel slitne deler i gamle maskiner uten å måtte kjøpe ny maskin (som ofte ikke er i produksjon lenger).

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?

J: Når man vil erstatte tradisjonell produksjon med 3D-printing og samtidig forventer mindre kostnader.

Ditt beste eksempel på en selvlaget 3D-modell?

J: Modell av forflåte for Norsk Havbrukssenter i Brønnøysund. R: Et tilfelle der kunden ville lage sko til barn, og vi fikk skanne halvparten av barna i en barnehage for å kunne tegne en gjennomsnittlig fot i 3D-programmet.

Har du andre gode eksempler på 3D-printing eller -skanning internasjonalt og nasjonalt?

R/J: Eksempelvis bymodellen i Kristiansand, fargerik modell av boligblokk som skal bygges i Sandakerveien i Oslo.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?

R: Når vi 3D-skanner, fanger vi opp masse punkter i en såkalt punktsky. Så lager vi en triangulering mellom disse punktene, og det skaper form.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

J: Jeg tror vi benytter og utvikler mulighetene akkurat på den samme måten som de fleste andre land, og i likhet med andre land har vi også behov for stadig utvikling.

Et favorittsitat om 3D?

J: «3D printing is just a part of the process» av designer Dario Scapitta.

Et faktum om 3D folk bør huske?

R: Her vil jeg gjenta sitatet over: «3D printing is just a part of the process.» Vi må huske at 3D-teknologi fortsatt kun er et verktøy.

SME

This is what you will learn:

3D printing 3D skanning 3D modellering Spennende eksempler på 3D-printing
Konseptet med 3D-print er å gjenskape eksisterende former og få dem over i en digital verden for å bearbeide og utvikle dem videre. Det kan være alt fra fysiske personer til komplekse mekaniske former og hele bygninger.

- Justyna Bulat & Robert Ingebretsen

This is Norsk 3D Service

Norsk 3D Service er en totalleverandør for 3D tjenester. De tilbyr tjenester innenfor 3D modellering, 3D skanning og 3D print, og baserer deres tjenester på individuell tilnærming tilpasset kunders behov. Norsk 3D Service AS er stolt forhandler av verdensledende produsenter av 3D skannere.