<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#1042: Er det mulig å lade bilen din Spot-On?

Gjest: Wenche Teigland

Arbeidende styreleder of Powerzeek


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija, og sin medvert Trond Hovland fra It’s NORWAY, med Wenche Teigland som er arbeidende styreleder i Powerzeek. Powerzeek er et teknologiselskap som tilbyr en digital plattform for transportdrivstoff. De gjør det enkelt for forbrukere å finne leverandører av drivstoff, og å kjøpe og bruke renere drivstoff. Teigland forklarer utfordringene en forbruker har i dag for å få oversikt over ladestasjoner, priser og booking og hvor utfordrende det ofte er i dag å lade sømløst. 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?
Jeg har lang industriell bakgrunn fra fornybar energi og infrastruktur. Jeg har jobbet mange år i toppledelse, i både store og mindre selskaper. Siden 2020 har jeg arbeidet primært med investeringer i oppstartsselskaper og styrearbeid.
Akkurat nå skjer det 2 revolusjoner samtidig, både i energi og i mobilitet/transport. Begge med utgangspunkt i det grønne skiftet og verdens behov for år redusere utslipp. På land og til havs. Mellom disse «bransjene» er det tette grensesnitt og vi ser tydelige tegn på bransjeglidninger. Dette er utrolig spennende.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
Powerzeek er et oppstartsselskap som skal digitalisere kjøp og salg av grønn energi, med utgangspunkt i maritim sektor, men ser hele transportsektoren som sitt markedsområde. Jeg jobber som arbeidende styreleder i selskapet sammen med en håndfull kjempeflinke folk.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Å bidra til det grønne skiftet er styrende for mitt fokus, med hovedfokus på energi, transport/mobilitet og proptech. Dette tiåret vi står i kommer til å kreve mer innovasjon enn noensinne. Vi fokuserer mye på clean tech, med et blikk på hardware og software.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi ser mer og mer av bransjeglidninger, hva betyr det? 2 eks:

  • I denne sammenheng synes jeg det er utrolig spennende å følge hvordan elektrifisering av transport vil konsolidere og hvordan de ulike bransjene vil finne sine nye roller. Spesielt er jeg spent på hva bilprodusentene vil gjøre og hvordan dette vil påvirke mulighetene til energiselskapene.
  • Historisk har energifeltet vært helt avskilt i mellom olje og gass og de mer tradisjonelle kraftselskapene. Nå merger dette og hva vil det bety?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Powerzeek jobber med et kjempespennende prosjekt som har fått navnet Spot-On. Sammen med et sterkt industrikonsortium utvikler vi en løsning som kan bidra til at overgangen til elbiler kan skje på en god måte til det beste for kundene. Målet er å utvikle en løsning som skal gjøre det minst like enkelt for elbileiere å lade som å fylle bensin.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Norge er uten tvil kommet lengst innenfor elbiler, men det er flere land som halser bak. Jeg tror Norge kan utnytte dette forspranget, men vi må være raske. Det skjer mye i verden nå innenfor elbiler. Ellers, det israelske selskapet DrivZ synes jeg er veldig spennende. De jobber med energi delen og hvordan dette skal styres. Ellers er det jo fasinerende hvordan Tesla har løst ladeprosessen for sine biler.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kybernetikk fasinerer meg og handler om grensesnitt mellom hardware og software.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Forbud av salg av diesel/bensinbiler fra 2025 er unikt og her ligger Norge foran mange andre land. Støttetiltakene for elbiler har også vært avgjørende. Ellers er jo elektrifisering av ferger og off kommunikasjon også helt sentralt. Vårt utgangspunkt er unikt med et grønt kraftsystem.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Norge har kommet en lang vei når det gjelder infrastruktur for lading av el-biler, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Hvor ligger de største utfordringene, og hvordan tror du vi best kan løse problemet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Det grønne skifte 
Maritim sektor 
Innovasjonenergimarkedet 
Powerzeek sitt nye prosjekt Spot-on  

If you get tired, learn to rest, not to quit

- Wenche Teigland

Recommended literature:

Elon Musk  - Tesla, SpaceX og jakten på den perfekte fremtid 

This is Powerzeek

Powerzeek er et teknologiselskap som tilbyr en digital plattform for transportdrivstoff. Powerzeek gjør det enkelt for drivstoffforbrukere å finne leverandører av drivstoff og å kjøpe og bruke renere drivstoff.