<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MASTERS

#1058: LØRN MASTERS i LEAN med Gaute Knutstad: Veltrimmet produksjon

Gjest: Gaute Knutstad

Forskningsleder of SINTEF Manufacturing


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija videre med forskningsleder i SINTEF og styreleder i Lean Forum Norge, Gaute Knutstad. I del to av samtalen dypdykkes det i gode eksempler med variasjon av størrelse og verdikjede og deres ulike tilnærminger til effektivitet. Lean kan tydeligvis anvendes i alle organisasjoner der det er behov for omstilling og effektivisering.

Full transcript (Available soon)

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvorfor blir automatisering er avgjørende faktor for å øke effektivitet i en LEAN-prosess?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Hvordan løse flaskehalsen

Automatisering & effektivisering

Optimal struktur for problemløsning

Ansvarskompetanse

Samspillet mellom mennesker og teknologi handler om ledelse og kompetanse

- Gaute Knutstad

Recommended literature:

The Machine that changed the world: The story of Lean - James P. Womack, Daniel T. Jones og Daniel Roos

This is SINTEF Manufacturing

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden