<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MASTERS

#1059: LØRN MASTERS i LEAN med Gaute Knutstad: Kvalitetssikring av LEAN ledelse

Gjest: Gaute Knutstad

Forskningsleder of SINTEF Manufacturing


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i SINTEF og styreleder i Lean Forum Norge, Gaute Knutstad. Lean tilbyr metoder og verktøy som skal til for å optimalisere arbeidsprosesser. I del tre får vi en innføring i disse og annet nyttig for å praktisere LEAN. En større produksjon følger også med ledelsesutfordringer og vi får et lite innblikk i hvordan Covid-19 har påvirket en LEAN-metodikk.

Full transcript (Available soon)

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvilke ledelsesutfordringer kan dukke opp i en LEAN-prosess?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Identifisere flaskehalsen 

Ledelsesutfordringer 

Plan-Do-Check-Act 

Pull vs. Push

De som skjønner ledelse, forstår det med å involvere og å skape medvirkning. De får gjennomslag for forankring slik at man forstår hvor man står, hva man er gode på og hvor man vil

- Gaute Knutstad

Recommended literature:

The Machine that changed the world: The story of Lean - James P. Womack, Daniel T. Jones og Daniel Roos

This is SINTEF Manufacturing

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden