<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MASTERS

#1060: LØRN MASTERS i LEAN med Gaute Knutstad: En LEAN prosess

Gjest: Gaute Knutstad

Forskningsleder of SINTEF Manufacturing


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i SINTEF og styreleder i Lean Forum Norge, Gaute Knutstad. I siste del er det fokus på caser fra det virkelige liv. Vi får en oppsummering som inneholder «Make it or break it»-faktorer og hvordan man i praksis bruker LEAN som et styringsverktøy for å gjennomføre prosjekter raskere, med lavere kostnader, høyere fortjeneste og bedre kvalitet.

Full transcript (Available soon)

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvordan fungerer standardisering som et verktøy i LEAN og hvorfor bruker man det?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Nedbryting av problemer

Playbook og standarisering som verktøy

Hvordan skape rom for endring

Hvordan skape samsyn i bedriften

En ting er å se oppdraget på papiret, en annen ting er å forstå oppdraget ut i fra samfunnsperspektivet og de som er interessenter i oppdraget

- Gaute Knutstad

Recommended literature:

The Machine that changed the world: The story of Lean - James P. Womack, Daniel T. Jones og Daniel Roos

This is SINTEF Manufacturing

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden