<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#1061: Den nye grunnloven

Gjest: Per Espen Stoknes og Frode Hvattum

Psykolog og førstelektor of Handelshøyskolen BI


Med Vert Silvija Seres

I denne episode av #LØRN snakker Silvija med Per Espen Stoknes og Frode Hvattum. Begge er kloke transportnerder. Stoknes er psykolog med doktorgrad i økonomi og førstelektor ved Bedriftsøkonomisk institutt (BI), mens Hvattum er strategisjef hos Ruter. Hvordan sikrer vi en vekst og velferd som vi faktisk kan leve med i tiårene og hundreårene som kommer? Dette har Stoknes dykket inn i og skrevet en bok om. Det blir også diskutert hvordan transport har påvirket FN’s bærekraftsmål. Hvordan fikk FN alle verdens land til å signere? Og hvor enkelt er egentlig grønnvasking?

Full transcript (Available soon)

Når ble boken skrevet, og hvorfor?
Siden 2013 har jeg undervist på BI Executive i Grønn Vekst, og denne boka gir høydepunktene fra disse programmene på en systematisk måte, noe som ikke har vært tilgjengelig før verken i norsk eller internasjonal litteratur.

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?
Hvis vi ikke klarer å forestille oss, og fortelle om, en blomstrende, dynamisk, bærekraftig verden på en overbevisende måte, så klarer vi nok ikke heller å bygge den.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?
Fordi vekst-debatten ofte sporer av i skyttergraver hvor man er enten for eller mot (olje / BNP / forbruk), mens det som trengs er en nyansering av vekst-begrepet og måten vi måler endringstakten på veien mot en reelt sunn økonomi.

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?
At endringene kan - tross all vår innsats - gå for sakte uansett, slik at alt kamp for økt endringstakt i markedsøkonomien kan likevel være forgjeves ift jordsystemenes non-lineære tippepunkter.

Hva har du ombestemt deg om?
Jeg pleide å være mot olje og økonomisk vekst, mens jeg nå er for reelt grønn vekst i alle næringer, inklusive petroleumsbaserte verdikjeder.

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?
Selskapet "Toast Ale” som lager ny fersk øl fra matavfall som dagsgamle brød og brødrester.

Solar Sisters som lærer fattige kvinner om entreprenørskap gjennom salg og vedlikehold av desentrale solstrøm-systemer i områder uten strømnett.

Selskapet DesertControl som kan regenerere ødelagt jordsmonn, slik at man kan vinne tilbake og fornye ødelagte jord- og skogarealer.

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?
At “vekst” og “forbruk” ikke er én ting, men at vi må skille mellom grå, grønn og sunn former for vekst, fordi dette kan gi oss en felles forståelse og retning på tvers av gamle, 1900-talls ideologiske skillelinjer.

Velg et kort favorittsitat fra boken.
“Prosessen starter nødvendigvis i vår psyke, ikke bare ved at vi forestiller oss den økonomiske veksten på nytt, men også ved at vi ser på selve kapitalismen med nye briller.” (s.66)

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvordan kan man grønnvaske bærekraftsmålene man har oppnådd i bedriften(bærekraftsmål-vasking) isteden for reell forandring?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

FN’s bærekraftsmål
Grønnvasking
Grønn aksjon
Grønn vekst

Ikke bruk bærekraftsmålene som en måte å grønnvaske bedriften på, bruk de som er endringsmotor

- Per Espen Stoknes og Frode Hvattum

Recommended literature:

Martin Stucthey et al (2016) A Good Disruption
Kate Raworth (2017) Doughnut Economics
Anne Sverdrup-Thygeson (2020) På Naturens Skuldre

This is Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er organisert som en stiftelse og er akkreditert som vitenskapelig høyskole. BI har hovedcampus i Nydalen i Oslo, og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim og Stavanger. BI har også et tett samarbeid med Fudanuniversitetet i Shanghai