<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#1077: Veiskille eller mellomvei?

Gjest: Marius Holm og Bjørn Haugland

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt of Vy


Med Vert Silvija Seres
Med Vert Bjørn Haugland

I denne episode av #LØRN møter Silvija, med sin medvert, Bjørn Haugland, som driver klimanettverket Skift, Marius Holm som jobber i Vy med kommunikasjon og samfunnskontakt. Å bygge infrastruktur for god transport krever stor ressursbruk, som igjen legger store fotavtrykk på klima og klode. Hvordan skape en smart løsning for alle som ikke går på bekostning av alle? Den nye normalen sniker seg også mer innpå oss og dermed blir behovet for transport større igjen. Hvordan gjør vi det lett å gjøre rett?

Full transcript (Available soon)

Hvem er du og hvordan kan du interessere deg i transport og teknologien rundt?
Klima- og miljøpolitikk var min innfallsvinkel. Mobilitet er skikkelig digg, men utslipp, areal og ressursbruk krever helt andre løsninger.
Hva er det viktigste du/du gjør på jobben?
Transportere mennesker
Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Elektrifisering, infrastruktur
Hvorfor er det spennende?
Vekselvirkningen mellom politikk og merket som driver er krevende terreng!
Hva synes du er den mest interessante kontroversen?
Teknologivalgene er interessant - og det at konkurransekraften til 200 år gammel teknologi fortsatt er brukbar.
Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
I all hovedsak den samme typen kunnskap som før: Grunnkunnskap om hvordan mennesker, samfunn, natur og merkede fungerer ligger i bunnen, også må man i tillegg følge godt med for å være oppdatert!
Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Vi er nr. 1 på elektrifisering på vei og sjø!
Og favoritt sitat?
«Alt henger sammen med alt»

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvilke antagelser kan vi gjøre om transport og ”den nye normalen”? hvordan kan vi løse rush og ”peak” i trafikken?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Bærekraftig transport
Sikring av mobilitet
Endring i reisemønsteret
Autonome løsninger

For oss som jobber med kollektiv transport er det faktisk en stor fordel om vi ikke går helt tilbake til normalen. Det er fint for oss og klima vårt om vi har litt mer varierende atferd

- Marius Holm og Bjørn Haugland

Recommended literature:

Togeventyret av Bjørn Stærk

This is Vy

Vygruppen er et av Nordens største transportkonsern. Selskapet er eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.