<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0108: Karbonfangst og lagring

Gjest: Mona Mølnvik

Forskningssjef of SINTEF Energi


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Forskningssjef i SINTEF Energi, Mona Mølnvik, om karbonfangst og lagring. SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, og Mona deler av sine erfaringer og gir sine synspunkt på om det er mulig å skape endringene som skal til for å få ned verdens CO2-utslipp. I podcasten diskuterer Sunniva og Mona også hvordan vi kan fange, transportere og lagre CO2.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energy-tech?
Jeg jobber som forskningssjef i SINTEF. Jeg ble opptatt av menneskeskapte klimaendringer og energiteknologi på 80-tallet da jeg var student. Jeg ble veldig interessert og fant ut at jeg ville jobbe med løsningene. 

Hva gjør dere på jobben?
Vi utvikler forskertalenter som utvikler ny kunnskap om å fange, transportere og lagre CO2. Det er nesten som toppidrett. Du kommer inn med et talent og så er resten opp til forskeren og rammebetingelsene. Rammene våre er gitt av hvilke prosjekter vi har, hva slags forsknings-utstyr vi har tilgang til og hvor godt vi samarbeider med industrien og universitetene.

Hva er egentlig energy-tech?
I Norwegian CCS Research Centre utvikler vi teknologi for å fange inn, transportere og lagre CO2. Ingrediensene i forskningen er avansert utstyr for å måle oppførselen til CO2, testing av ulike effekter i for eksempel CO2-fangstutstyr. Vi har også utstyr som brukes til å studere CO2-transport og -injeksjon. 

Hvorfor er det så spennende?
Nå jobber regjeringen med å etablere et fullskala CCS-prosjekt i Norge. CO2-håndtering er spennende fordi det innebærer så mange fag og flinke folk og viktige resultater. I tillegg er det spennende fordi så mange muligheter enda ikke er realisert.

Er det noen kontroversielle problemstillinger?
I går var jeg i Brussel og ledet en paneldiskusjon om CO2-utslipp fra industrien. I Tyskland er det motstand mot å lagre CO2 under bakken, men dette har vi gjort på Sleipner i 20 år, og det har gått veldig bra.

Ditt eget beste eksempel på energy-tech?
Jeg syns det er veldig artig at vi kan fange inn CO2 fra industrien ved å kjøle ned røyk-gassen, slik at CO2 blir flytende.

Har du andre gode eksempler på energy-tech internasjonalt og nasjonalt?
I laboratoriet vårt studerer vi fase-likevekt i CO2-blandinger. Det er viktig å vite nøyaktig hvordan slike blandinger oppfører seg ved for eksempel injisering i undergrunnen.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Norge har utviklet CCS-teknologi i 20 år og er langt fremme internasjonalt. Bakgrunnen er myndighetenes satsing, evne og vilje hos leverandørene og at Equinor (tidligere Statoil) har lagret CO2 i undergrunnen på Sleipner i 22 år.

Et favorittsitat om energy-tech?
Det finnes ikke en «silver bullet» i energirevolusjonen. 

Et kult faktum om energy-tech, et tall, eller en graf?
Uten CCS er det mye dyrere å nå målene om maksimalt to grader global oppvarming. Det er nesten umulig.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Den norske regjeringen har anbefalt Stortinget å bidra til å finansiere boring av den første brønnen til CO2-lageret i Nordsjøen. Kan lagring av CO2 bli et nytt industrieventyr for Norge – eller har det mørke ringvirkninger?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Karbonfangst og lagring (CCS) Grønne skiftet Hydrogen Fornybare energiteknologier
Vi står midt i det grønne skiftet og det er mange mulige veier videre. For meg betyr det at vi må fange CO2 fra industri- og kraftproduksjon og ta i bruk hydrogen som ikke gir utslipp og utvikle enda mer effektive fornybare energiteknologier, som for eksempel flytende sol og vindparker.

- Mona Mølnvik

This is SINTEF Energi

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).