<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0109: Energiteknologi som forandrer verden

Gjest: Monika Inde Zsak

CEO of BKK Grønn InVest


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i BKK Grønn?InVest, Monika Inde Zsak om hvordan investeringsselskapet samarbeider med de beste oppstarts-selskapene i Norge innenfor fornybar energi. Monika gir sitt synspunkt på hvilke selskaper som har potensialet til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder innenfor fornybar energi, og forteller oss om hvilke innovative løsninger som er i ferd med å vokse frem i dette markedet nå.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energi-tek?
Jeg er en teknologi-optimist, engasjert investor og travel småbarnsmor – har litt ekstra lopper i blodet og er over snittet interessert i bærekraft. Jeg ble interessert i fysikk og matematikk på ungdomsskolen fordi jeg hadde en utrolig kul fysikklærer som demonstrerte fart og avstand gjennom å skyte med luftgevær på veggen. Hun vekket interessen min og var flink til å vise mulighetene som ligger i å beherske fysikk og matematikk.

Hva gjør dere på jobben?
Vi samarbeider med de beste oppstarts-selskapene for å gjøre en forskjell med ny teknologi og nye forretningsmodeller innenfor fornybar energi.

Hva er egentlig energi-tek?
Energi er livs-kritisk og nødvendig for utvikling av samfunnet og deg og meg, men vi tenker ikke over det. Vi tar energien for gitt. Uten tilgang til energi virker ikke datamaskinen, du kan glemme mobilen og de fleste transportmidler, mange vil fryse i hjel om vinteren og menneskeliv går tapt når kritisk medisinsk utstyr slutter å virke. For å ha nok energi i fremtiden og samtidig ikke drepe planeten vår må vi produsere, transportere og bruke energien bærekraftig og smart. Her spiller teknologien en viktig rolle.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi det har potensial til virkelig å gjøre en forskjell, både i i-land og u-land.

Ditt beste eksempel på energi-tek?
Her vil jeg trekke frem utvikling og mulighetene innenfor batteriteknologi. Et eksempel er elbiler og hvordan disse på grunn av ny, bedre og billigere batteriteknologi blir konkurransedyktige med fossile biler, og etter hvert tyngre fossile kjøretøy. 

Har du andre gode eksempler på energi-tek internasjonalt og nasjonalt?
Ja, her vil jeg trekke frem et spennende norsk-svensk oppstarts-selskap, Tibber. Et ungt digitalt energiselskap som blant annet har utviklet en plattform og lade-roboter for elbiler.

Hvordan funker det egentlig?
«Lade-robotene» beregner hvor lang tid det vil ta å fylle opp batteriet og planlegger ladingen slik at de timene med lavest strømpris og størst mulig kapasitet i strømnettet utnyttes mest. Dette er bra for miljøet, lommeboken og kan spare samfunnet for unødvendige investeringer i strømnettet.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Norge er på verdenstoppen når det gjelder kjøp og bruk av elbiler. Vi har tilgang på rikelige mengder fornybar energi gjennom vannkraft, vi er høykompetente, har moderne infrastruktur og har elbil-tetthet på verdenstoppen. Dette er konkurransefortrinn vi må utnytte.

Et favorittsitat om energi-teknologi?
«Fremtiden er elektrisk».

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Teknologi kan hjelpe oss med å bruke energi på en smartere og mer bærekraftig måte i fremtiden. Hvilke selskaper har potensialet til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder innenfor fornybar energi?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Dette lørner du: Fornybar energi Innovasjon Investering
For å ha nok energi i fremtiden og samtidig ikke drepe planeten vår må vi produsere, transportere og bruke energien bærekraftig og smart, det er nettopp der teknologien spiller sin viktige rolle.

- Monika Inde Zsak

This is BKK Grønn InVest

BKK Spring AS, tidligere BKK Grønn InVest ble opprettet i 2017. BKK Spring investerer i oppstart- og vekst-virksomheter som utvikler disruptive/innovative løsninger innen fornybar energi. Selskapet ser etter gode ideer og selskaper som har potensialet til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder innenfor fornybar energi. BKK Spring er blant annet med-investor i selskapene Tibber, Sevendof og Bergen Carbon Solutions.