<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#1091: Transportløsninger for det gode liv

Gjest: Elisabeth Skuggevik og Ragnhild Wahl

Seniorrådgiver of Statens vegvesen


Med Vert Silvija Seres
Med Vert Ragnhild Wahl

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med etnolog og seniorrådgiver i Statens vegvesen, Elisabeth Skuggevik, sammen med direktør for forskning og innovasjon hos ITS Norway, Ragnhild Wahl. Transport er noe man forbinder med teknologi, men i denne samtalen får man også innsyn i hvordan innovasjon, samarbeid og reguleringer har like stor tyngde i hvordan moderne transport fungerer. Hør hvordan etnologi og kulturvitenskap kan lære oss å forstå, men også aktivt forbedre løsningene våre innen transport og bærekraft.

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt? 
Kulturviter i ingeniørverden.Mobilitet og transport, sammen med riktig arealplanlegging legger viktige premisser for muligheten til bærekraftig utvikling gjennom samarbeid og eksponering av veldig dyktige og gode folk lærte jeg at teknologien kan være verktøy for å ta ut den effektiviseringen og inkluderingen økonomien og menneskene har bruk for på en miljømessig forsvarlig måte – velger man å bruke verktøyet på den måten. Jeg hadde lyst til å være med å styre retning på utviklingen av verktøyene og derfor jobber jeg med dette. 

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?  
Det er å bidra til overordnede mål, og å sikre bærekraftigutvikling, samt samarbeid på tvers av aktører og fag. Det er viktig å engasjere seg i andre sine fag og meninger - for å kunne gå i dialog mot felles utvikling.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  
Det som kan viser seg å være gode verktøy for økt grad av bærekraftig utvikling.  

Hvorfor er det spennende?  
Nasjonal transportplan 2022-2033 har et overordnet mål om et effektiv, trygt og miljøvennlig transportsystem i 2050 – under her ligger det 5 delmål:  
 
·      Mer for pengene  

  •       Effektiv bruk av ny teknologi 
  •       Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål 
  •       Nullvisjon for drepte og hardt skadde 
  •        nklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 

Dette gjør det spennende å gå på jobb. For meg ligger bærekraftsmålene over dette. Jeg tror det er viktig å jobbe med identifisering av målkonflikter og konsekvenser. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Jeg synes vi skal bruke mer tid på målkonflikter mellom sosiale, økonomiske og økologiske mål, heller enn å gå rett på å velge og vekte (målkonflikter - bærekraft) - målkonflikter er løsninger som ikke er funnet enda, kilder til nytenkning og større kunnskap. 
 
Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Jeg har mange prosjekter og aktiviteter, dette er de jeg jobber mest med nå: Testarena Kongsberg By&Lab, Testarena Arendal, SIITS, Tilstandsregistrering og ORCHESTRA. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden 
Kunnskap i samspillet teknologi, byutvikling og sosio-kulturelle forhold. 

Og favoritt sitat? 
Det er ikke helt et sitat - men et spørsmål: Hva kan jeg bidra med for å løse utfordringer, og hvem har lyst til å bli med?  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hva mener Elisabeth med “samspill i sandkassen”, og hvordan spiller etnologi inn i diskusjonen om tillit og respekt i transportsektoren?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Etnologi
Samspill i “sandkassen”
Regulering som fremdriver
Samarbeid i teknologi-miljøet

Økonomien, klima og miljø, og det sosiale skal spille på lag for at man skal oppnå den kraften man trenger for å kunne bære utviklingen videre

- Elisabeth Skuggevik og Ragnhild Wahl

Recommended literature:

Hvis du vil lære mer om Statens vegvesen, sjekk ut:
https://www.vegvesen.no/

This is Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Deres oppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et helhetlig og framtidsrettet transportsystem i hele landet, som fremmer framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.