<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0110: De viktigste energitrendene

Gjest: Trine Kopstad Berentsen

CEO of Solenergiklyngen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen. I Solenergiklyngen jobber dyktige mennesker med å skape møteplasser for å bygge kompetanse innen solenergi og utvikle teknologier som kan eksporteres. I samtalen diskuterer Silvija og Trine Norges muligheter innen solenergi og hvordan teknologi kan skape enda flere muligheter, blant annet ved å utnytte blockchain-teknologi. Trine gir også spennende eksempler på hvordan de har jobbet med å elektrifisere landsbygder i Afrika. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energi-tek? 
Jeg er daglig leder i Solenergiklyngen. Solenergi er en del og en stadig viktigere del av energisystemet og en nøkkelteknologi i energitek-bildet.  

Hva gjør dere på jobben? 
På jobben så jobber vi for å øke forretningsmuligheter for bedriftene som er partnere i solenergiklyngen. Det betyr i praksis at vi lager møteplasser og fungerer som en koblingsboks hvor vi kobler bedrift til annen bedrift, FOU, prosjektidé, media eller investor.  

Hva er greia med energi-tek? 
Energi-tek er en muliggjører i et samfunn som endrer seg og teknologien åpner nye muligheter for alle. Teknologien gjør veien kortere til forbrukeren.  

Hvorfor er det spennende? 
Forbrukeren som endrer energisystemet ved å kjøpe elbil, smarthus, solceller på taket og etter hvert batterier. Med solceller har forbrukeren blitt produsent av strøm f.eks – og vi snakker om prosumenter. Siste tiden snakker vi også om fleksumenter – eller flexumers – fordi fleksibiliteten i energisystemet ligger etter hvert distribuert hos den enkelt forbruker, bygg eller område på sikt.

Er det noen kontroversielle problemstillinger? 
Blant annet hvem som skal eie data når vi nå har smarte strømmåleren.

Ditt eget beste eksempel på energi-tek? 
Trenden er at kjøp og salg av strøm går fra et sentralt system til et distribuert system. Nye energiteknologier her som vil bane vei for dette er eksempelvis blockchain.

Dine andre favoritteksempler på energi-tek internasjonalt og nasjonalt? 
Internasjonalt: Elsker jo off-grids sol-selskapene som jobber med sjelen og hjertet i tillegg til business mindset'et for å elektrifisere landsbygda i Afrika. 

Hvordan funker det egentlig? 
Pay as you go er et eks på en metode/tek/betalingssystem som brukes på off-grids solosatsing. Man må klarer å få betalt av de som har minst og da er det ikke en stor investering up front som er løsningen, men mer som et mobilabonnement.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi bringer med oss god tillitsfull skandinavisk forretnings – og ledelseskultur ned til f.eks Kenya. Det er noe alle trives med og setter pris på også hos lokale kenyanere. Vi har lang silisium-kompetanse i Norge, samt gode på bygg under tøffe klimaforhold. Vi burde ha verdens beste forutsetninger for å utvikle konsepter/BIPV som kan eksporteres.  

En favoritt energi-tek sitat? 
Loyalty is between people and not companies.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Teknologien blir en stadig viktigere del av helseomsorgen. Er det innafor eller problematisk å investere i teknologiske løsninger som blir distribuert av private aktører med et ønske om økonomisk vinning?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Dette lørner du: Energitrender Solenergi EnergyTech
Solenergi er en stadig viktigere del av energisystemet og en nøkkel inn i den nye EnergyTech, forteller hun i episoden.

- Trine Kopstad Berentsen

This is Solenergiklyngen

En rekke av partnerne i Solenergiklyngen er bant de ledende internasjonalt i dag, og flere har internasjonale ambisjoner. Derfor har solenergi-næringen organisert seg i Solenergiklyngen. Partnerne i Solenergiklyngen har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer. Partnernes misjon er å sørge for bedre solenergi-løsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid gjennom et godt nasjonalt og internasjonalt økosystem for innovasjon og kommersialisering. Hovedmålet er å utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergi-løsninger i verdensklasse.