<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0112: Teknologien og oss

Gjest: Torunn Aardal

Spesialkonsulent digitalisering & velferdsteknologi of Sykehjemsetaten, Oslo kommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med spesialkonsulent digitalisering & velferdsteknologi på sykehjemsetaten i Oslo Kommune, Torunn Aardal. Torunn fattet interesse for AI da hun for alvor begynte å sette seg inn i mulighetene analyse av store datasett kan gi. Som spesialkonsulent skal hun se på løsninger digitalisering og AI kan gi for sykehjemsetaten i Oslo. I episoden forteller Torunn om hvordan AI potensielt kan gi mer tilpassede løsninger for deres brukere, samt hvordan det som beslutningsstøtteverktøy kan gjøre noe for den enkeltes psykiske helse gjennom blant annet chatbots. Hun forteller også om de mindre etiske sidene ved AI slik som diskriminerende algoritmer.
Full transcript (Available soon)

Hvem  er  du , og  hvordan  ble  du  interessert  i  AI?

Har studert informatikk, psykologi og MBA i strategisk ledelse. Jobber nå fra 1/10 med digitalisering og velferdsteknologi i Sykehjemsetaten, Oslo kommune. Før Telenor. Jeg ble interessert i AI via Science fiction på nitti tallet, aldri supernerd men generelt fasinert og nysgjerrig. Senere har det gått i bølger, som med utvikling av AI. For alvor da jeg begynte å sette meg inn i mulighetene analyse av store datasett gir/kan gi, koblet sammen med maskinlæring og nevrale nettverk. Og problemene! Diskriminerende algoritemer, manglende etikk osv. Jobbet på nittallet med Jenter&data ved NTNU. Jentedatasalen Cybele og likestilling er en rød tråd gjennom mye.

Hva gjør dere på jobben

Ny i jobb. AI kan komme inn på ulike måter: besluttningsstøtte, automatiserende søkeprosesser. Neppe i form av roboter til eldre. Og sensorteknolgi

Hva er greia med AI?

Store muligheter for, ved riktig bruk, å effektivisere prosesser og frigjøre ressursr som behøves andre steder. Som bruker gir det mer mening å få tilpassende løsninger. Som beslutningsverktøy innne medisin, hva kan det gjøre innen psykisk helse (chatsbots) osv.

Hvorfor er det spennende?

Klarer vi å temme teknologien? Brukt riktig er alt bra, men det krever mer tverrfaglig tilnrming og nøye vurderinger underveis. Eks: diskriminering av minioriteter, våpenteknologi (Google Maven osv). Samt at utviklingen ikke går så raskt på noen områder, unngå hype. D. Watson, Sophia, chatbots generetl. Hvor intelligent er intelligensen? Forandrer vi oss som følge av teknologien nå? Ref: fallende empati, endrede måter å bygge tillitt på (uten mennesker, kun basert på teknologien

Dine andre favoritteksempler på big-data internasjonalt og nasjonalt?

Google; jeg er lost uten Google Maps. Spotify.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?

Prøver å se hvordan vi forholder oss til teknologien i hverdagen. Forenklinger. Alle er implisert og blir påvirket,  - mange vet uke om det engang, men viser tildels stor tillit. Se det store menneskelige bildet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Er et lite land, lett å komme i kontakt med miljøer. Oversiktlig. Fokus på etikk. Ingen stor mastodont, mange små og investeringsvilje. Samarbeid næringsliv - akademia (Telenors AI-lab i Trondheim).

En favoritt big-data sitat?

Lite kreativ merker jeg. Jeg skrev i DN ifjor omtrent dette: "Det krever en landsby for å oppdra et barn, hele verden må i sving for å oppdra  kunstig intelligens."

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det er kjent at teknologien stadig blir en større del av helseomsorgen, men det oppfordres til å tenke seg godt om. Risikerer vi en act of desperation hvor vi må lære av tragiske erfaringer med å investere for tidlig? Men er ikke behovet for å øke ressursene innen helseomsorgen her allerede? Hvor lenge skal ventetiden på digitale helsetiltak som et normativt verktøy vare? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Helseteknologi Digital tillit Tverrfaglighet
Man må fortsatt stille gode spørsmål, vi er fortsatt den virkelige intelligensen.

- Torunn Aardal

Recommended literature:
Isaac Asimov Weapons of Math Destruction (Cathy O’Neil), Algorithms of oppression (Noble).  Les også gjerne videre om filosofi og psykologi!  

This is Sykehjemsetaten, Oslo kommune

Sykehjemsetaten (SYE) skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune. Oslo har 39 langtidssykehjem og fire helsehus. Langtidssykehjemmene er pasientenes hjem og helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen. I tillegg har etaten ansvar for Senter for fagutvikling og forskning, samt Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.