<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0118: Havvind

Gjest: John Tande

Sjefforsker of SINTEF Energi


Med Vert Isabelle Ringnes

I denne episoden av #LØRN snakker Isabelle Ringnes med sjefs-forsker ved SINTEF Energi, John Tande, og SINTEF er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. I podcasten diskuterer Isabelle og John de spennende mulighetene med havvind og hvorfor ikke Norge satser mer på havvind. De snakker også om hvorvidt det vil vise seg mulig å designe, bygge og drifte havvind-anlegg som skal stå langt til havs med tøft vær, som også skal tåle å være i drift døgnet rundt over 20-30 år.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i EnergyTech?
Sjefsforsker ved SINTEF Energi. Jeg ble interessert i vindkraft da jeg som del av elkraft-studiet ved NTNU hadde et studieår i Danmark, og har siden da jobbet med forskning på vindkraft. Først på landbasert, og siden på havvind.

Hva gjør dere på jobben?
På SINTEF Energi driver vi med oppdragsforskning. Vi liker å si at vi former framtidas energiløsninger. Vi jobber mye foran PC med simuleringer og analyse, men også i lab og felt for å teste hvordan ulike løsninger vil fungere i praksis.

Hva er de viktigste konseptene i EnergyTech?
Vi er helt avhengige av en velfungerende elektrisitetsforsyning. Problemet er at energiforsyning basert på kull og gass gir klimautslipp. Derfor trenger vi alternative måter å fremstille energi på slik som vannkraft, vindkraft og sol.

Hvorfor er det spennende?
Elforsyning er noe vi alle er helt avhengige av. Samtidig er det et veldig komplekst system, faktisk kanskje det største og mest komplekse menneskeskapte systemet som finnes.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvorfor Norge ikke satser mer på havvind. Vi har allerede en betydelig eksport av varer og tjenester til den internasjonale havvind-sektoren, men denne kan bli mye større.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på EnergyTech?
Selskap som Equinor byr på å få bygge ut bunnfaste havvind-parker i Europa uten subsidier. Flytende havvind er stadig dyrere og på et tidligere utviklingsstadium, men også flytende havvind har vært igjennom en formidabel utvikling. Jeg var med da det flytende havvind-konseptet Hywind ble testet i skala i hav-bassenget hos SINTEF i 2005.

Dine andre favoritt-eksempler på EnergyTech internasjonalt og nasjonalt?
Da jeg startet på SINTEF i 1997 hadde jeg jobbet som forsker i 7 år i Danmark med vindkraft. På det tidspunktet var det installert ca. 8 GW vindkraft totalt i verden. Nå er det over 500 GW. Havvind er 18.8 GW, og nesten alt er bunnfast og det meste er installert i Europa.

Hvordan forklarer du hvordan det funker?
De fleste har et forhold til en 17. mai-vifte eller vindmølle. En stor vindturbin fungerer mye på samme måte. Vinden driver turbinen rundt, og så sitter det en generator på akslingen så gjør om bevegelsesenergien til elektrisk kraft. Denne er koblet til elektrisitetsnettet og leverer kraft inn på dette akkurat som andre kraftverk.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har spesielt god kompetanse og industri innenfor nettilkobling, understell, installasjon, drift og vedlikehold.

Et EnergyTech faktum folk bør huske?
Havvind kan teknisk sett bygges ut til å dekke mange ganger jordas elektrisitets-behov.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Havvind kan brukes sammen med olje -og gassanlegg og gjøre denne industrien renere. Vil det være nok for miljøet å gjøre produksjonen grønnere, eller vil olje – og gassproduksjon fortsatt ha essensielt klimatrykk i storskala?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Fornybar energi Vindkraftproduksjon Havvindteknologi
Havvind vil utgjøre en viktig del av fremtidig energimiks. Norge har mulighet til å være en viktig leverandør til dette markedet.

- John Tande

Recommended literature:
NOWITECH sluttrapport. www.nowitech.no For detaljer om havvindteknologi: https://www.wiley.com/en-us/Offshore+Wind+Energy+Technology-p-9781119097761 For visjon om havvind i Norge: https://zero.no/havvind-norges-neste-offshoreeventyr/

This is SINTEF Energi

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).