<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0119: Solenergi forandrer verden

Gjest: Erik Stensrud Marstein

Forskningssjef

Institutt for Energiteknikk


Med Vert Marianne Carpenter

I denne episoden av #LØRN snakker Marianne Carpenter med forskningssjef ved Institutt for Energiteknikk (IFE), Erik Stensrud Marstein om hvorfor solceller trolig blir den største strøm-produsenten i verden i god tid før 2050. IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling, og i podcasten diskuterer Marianne og Erik hvordan man kan benytte teknologier for fremstilling og benyttelse av energi basert på solceller, samt hvordan man bør fokusere innen forskning på solenergi fremover.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i EnergyTech?
Forsker. Syns det er faglig spennende og svært morsomt med solceller. Det har også industriell relevans.

Hva gjør dere på jobben?
Utvikler teknologier for fremstilling og bruk av solceller, ofte i tett samarbeid med industri.

Hva er de viktigste konseptene i EnergyTech?
Det er vel en enormt stor sekk som inneholder alt for mye rart.

Hvorfor er det spennende?
Energi er en av de største tingene som skjer, og svært viktig for hele vår sivilisasjon. Det er også dyrt, både i forhold til penger og miljø. Her er det jobb å gjøre!

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Fornybar mot gammel kraft.

Dine andre favoritt-eksempler på EnergyTech internasjonalt og nasjonalt?
Batterier og energisystemer for fornybar kraft er veldig spennende.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er nesten unike i Europa med å ha en prosessindustri som sikter inn mot solcelle-markedet. Vi lager verdens aller mest bærekraftige solcelle-materialer i stor skala.

Et favoritt EnergyTech sitat?
“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win”.

Et EnergyTech faktum folk bør huske?
Solceller blir trolig den største strøm-produsenten i verden i god tid før 2050!

Dette LØRNER du:

Fornybar energi Solcelle teknologi Batteri teknologi Silisium
Vi er unike i Europa med å ha en prosessindustri som sikter inn mot solcellemarkedet. Vi lager verdens mest bærekraftige solcellematerialer i storskala.

Erik Stensrud Marstein

Anbefalt litteratur
Bloomberg sine prognoser

Dette er Institutt for Energiteknikk

IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling. IFE omtaler seg som teknologioptimister, og mener at teknologi er nøkkelen til en bedre og mer bærekraftig verden. At kunnskap hjelper oss frem mot å nå FNs bærekraftmål og kurerer sykdommer vi før ikke kunne behandle, at energi løfter folk ut av fattigdom og at energiforskning er nøkkelen til å løse verdens klimautfordringer.

Refleksjon

Kobolt er en viktig ingrediens i batterier, men produseringen er ofte forbundet med misbruk av arbeidskraft og barnearbeid. Hvor går grensen i henhold til å opprettholde det som en bærekraftig utvikling av energiteknologi? Hva må gjøres for å ikke bare gjøre verden mer klimavennlig, men også mer human?