<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0122: Verdens mest effektive flytende solenergi

Gjest: Børge Bjørneklett

CTO of Ocean Sun


Med Vert Marianne Carpenter

I denne episoden av #LØRN snakker Marianne Carpenter med CTO i Ocean Sun, Børge Bjørneklett, om verdens mest effektive flytende solenergi. Gjennom samtalen lærer vi om hvordan Ocean Sun har utviklet og patentert en løsning for solenergi, basert på flytende duker som legges på havet, og om hvordan denne teknologien fungerer.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energi-tek?
Doktor ingeniør fra NTNU, oppfinner og teknologi-leder. Først 10 år i Hydro, jobbet så i REC Solar helt til det ble flyttet til Singapore. Deretter Aker og innovasjon innenfor leteboring på dypt vann. Ble hardt rammet av oljekrisen og skrev da egen patentsøknad på flytende solenergi. Startet senere Ocean Sun sammen med kollega for å ta teknologien til markedet.

Hva gjør dere på jobben?
Industriell forskning på flytende solkraftverk, teknologi-kvalifisering og prosjektering av større demo-anlegg i utlandet.

Hva er greia med energi-tek?
Viktig nå å finne bedre løsninger og raskere utbygging av fornybar energi pga. global oppvarming. Fallende priser gjør solenergi til det beste alternativet, men begrenset areal på hustak og landområder gjør at det bør utvides til innsjøer og havet. 

Hvorfor er det spennende?
Det kan gi billig fornybar energi til store befolkningsgrupper og akselerere overgang fra fossilt brensel. Markedet på kunstige reservoarer er alene i TW størrelse, og det krever investeringer omtrent på størrelse med Oljefondet.

Er det noen kontroversielle problemstillinger?
Påvirkning av biologisk mangfold må undersøkes når overflaten skygges av solen. Skyggen kan ha fordeler, men også ulemper avhengig av økosystem. Det er enklere å finne arealer på vannet som ikke er i konflikt med andre.

Ditt eget beste eksempel på energi-tek?
Ocean Sun bygger høyeffektiv flytende solenergi på vannet. Solcellene avkjøles direkte mot vann og gir mer energi.

Dine andre favoritt-eksempler på energi-tek internasjonalt og nasjonalt?
Mens vi venter på Tokamak fusjons reaktor er hybrid kraftverk basert på solenergi i kombinasjon med vannkraft eller gasskraft viktig. Det gir stabil kraftforsyning uten dyre batteri-løsninger. 

Hvordan funker det egentlig?
Vi legger en fleksibel duk på vannet som demper bølgene, som olje på vann. Vi går i praksis på vannet da duken er under 1 mm tykk. På duken monterer vi solcellepaneler som står i termisk kontakt med vannet. Effektiviteten til solceller er en funksjon av temperaturen, og avkjølingen gir vesentlig høyere virkningsgrad. Anlegget knyttes til nettet med en kabel til land.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Helt siden vikingtiden har Norge vært langt fremme på det maritime, kanskje pga. fjordene med varierende sjøforhold. Fjellet og fossene ga Norge fortrinn på vannkraft som igjen ga energi til metallurgisk industri. Dette har gitt god kunnskap innen materialteknologi og bl.a. silisium til bruk i solceller.

En favoritt energi-tek sitat?
«We have this handy fusion reactor in the sky. You don't have to do anything, it just works. Shows up every day and produces ridiculous amounts of power» - Elon Musk.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Ocean Sun utvikler en løsning innen flytende solenergi hvor man legger en type plastikk-duk på havet. Denne duken vil ta opp solenergi og samtidig avkjøle solcellepanelet ved hjelp av temperaturen på vannet. Hva kan konsekvensene være ved å ta i bruk denne nye energiløsningen som kan dekke til alger og phytoplankton?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Flytende solenergi Bærekraft Fornybar energi
Utbredelse av flytende solenergi har et enormt potensiale. Det kan gi billig fornybar energi til store befolkningsgrupper og akselerere overgang fra fossilt brensel.

- Børge Bjørneklett

Recommended literature:
Foruten Lørn Tech: BBC Click og PV Power Tech

This is Ocean Sun

Ocean Sun introduserer en effektiv, rimelig og holdbar løsning på flytende solenergi. Selskapets kjerne-innovasjon er et flytende solsystem basert på stive PV-moduler, montert på en hydro-elastisk membran. Metoden muliggjør lavere celle-temperatur ved direkte termisk kontakt med vann-kroppen. Siden 2016 har Ocean Sun utført omfattende undersøkelser og eksperimentering i basseng-laboratorium og bygget test-systemer på den norske vestkysten, i sundet Johor utenfor Singapore, og Magat-dammen nord på Filippinene.Ocean Sun samarbeider nå med industripartnere om alle nødvendige komponenter for sine kunders prosjekter og gir kundene rett til å bruke sine patenter for å realisere best "Levelized cost of energy" (LCOE) i den flytende sol-bransjen.