<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0123: Europas største produsent av fornybar energi

Gjest: Henrik Sætness

Direktør for konsernstrategi og – analyse

Statkraft


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Direktør for Konsern-strategi og – analyse i Statkraft, Henrik Sætness, om hvordan de analyserer energimarkedene, og om hvordan energiteknologi skal løse klimautfordringene. I podcasten diskuterer de hvorvidt fornybar energi og elektrifisering av ulike sektorer kan redde verden fra klimakrisen, og Henrik deler om hvordan Statkraft jobber med å analysere energimarkedene for å se det globale perspektivet innen olje, kull, CO2, klima og teknologier.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energi-tek?
Ble interessert i energimarkedet under studier i Trondheim, og skrev prosjekt og hovedoppgaver om det. Jobbet med analyse, trading, origination i tjue år. Av dette følger en nokså dyp interesse for hva som får energimarkedet til å bevege seg og endre seg.

Hva gjør dere på jobben?
Vi analyserer energimarkedene fra det globale perspektivet – altså de virkelig store sammenhengene, olje, kull, CO2, klima, teknologier osv., og ned til de enkelte markedene Statkraft opererer i med detaljerte analyser frem mot 2040.

Hva er greia med energi-tek?
For meg er det vanskelig å finne noen viktigere utfordringer å løse i verden enn klimaendringene. Fornybar energi og elektrifisering av andre sektorer vil redde verden fra klimakrisen – vi må bare forte oss.

Hvorfor er det spennende?
Utviklingen går veldig fort for øyeblikket. Mengden solkraft i verden har doblet seg hvert fjerde år. Det vil altså si at om fire år har vi dobbelt så mye solkraft som i dag – samtidig som den vil koste en tredjedel.

Er det noen kontroversielle problemstillinger?
Det er mye debatt om hvordan vi kan få et kraftsystem som er bygget opp over 100 år, basert på store maskiner som går fort rundt, over til et system der man prøver å skvise inn så mye vind og sol som mulig i løpet av noen tiår.

Ditt eget beste eksempel på energi-tek?
De solcellene som var på hyttetaket da jeg var liten gutt er den samme basisteknologien som man i dag ruller ut i tusenvis av MW hver eneste uke globalt.

Dine andre favoritt-eksempler på energi-tek internasjonalt og nasjonalt?
Hvordan LiIon-batterier har hatt en nesten lignende utvikling som solceller, og det har noen lignende egenskaper. Det er samme teknologi i mobilen og i laptopen som det er i Teslaen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge har et unikt utgangspunkt med et fornybart kraftsystem basert på fleksibel vannkraft. Vi er et verdensledende miljø på å optimere vannkraft og utnytte ressursene best mulig. I tillegg har vi svært gode vindressurser, og har ganske mye kompetanse på utbygging av vind. Ellers er jo Norge på mange måter et energiservicecluster.

Et favoritt-sitat?
“In economics, things take longer to happen than you think they will, but then they happen faster than you think they could” – Rudi Dornbusch.

Public sector

This what you will learn:

Energiservicecluster Bærekraft Solenergi
Den viktigste utfordring å løse i verden i dag er klimaendringene. Fornybar energi og elektrifisering av andre sektorer vil redde verden fra klimakrisen.

- Henrik Sætness

Recommended literature:
- Statkrafts lavutslippsscenario - explained.statkraft.com

This is Statkraft

Statkraft AS er et internasjonalt kraftselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, fjernvarme og solkraft, og er en global markedsaktør innen energi-handel. Statkraft har 3600 ansatte i 16 land og er heleid av den norske stat.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse