<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0124: Storskala solenergi over hele verden

Gjest: Terje Melaa

SVP Technology Solutions of Scatec Solar


Med Vert Chul Christian Aamodt

I denne episoden av #LØRN vil Chul C. Aamodt og SVP Technology Solutions i Scatec Solar, Terje Melaa, snakke om hvordan Scatec Solar jobber med å identifisere og utvikle nye og lønnsomme stor-skala sol-kraftverk rundt om i hele verden. Scatec Solar er et norsk selskap som utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg. Gjennom podcasten lærer vi om dilemmaene som oppstår med bruk av de ulike formene for energi-kraftverk, og fordelene ved å satse på og utbygge anlegg for solkraft.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energi-tek?
Sivilingeniør i elektro fra NTH/NTNU. Alltid vært interessert i teknologi og energi - fikk interessen inn med morsmelken (eller farsmelken). Har jobbet mange år i leverandørindustrien både i Norge og internasjonalt. Jobbet med systemer for omforming av energi, noe som er helt sentralt i et kraftverk for sol-energi.

Hva gjør dere på jobben?
Bygger store sol-kraftverk over hele verden. Vi jobber mye med å identifisere og utvikle de gode og lønnsomme prosjektene, spesielt i emerging eller new markets. Når prosjektet er utviklet og alle avtaler og godkjenninger er på plass skal prosjektet finansieres før det kan bygges. Vi bygger anlegget og drifter vi over hele prosjektets levetid, som typisk er 20-30 år.

Hva er greia med energi-tek?
Verden trenger mer energi, og denne veksten må være bærekraftig. De ledende analysebyråene er enige om at produksjonen av elektrisk energi skal fordobles fram mot 2050. Denne veksten kan IKKE komme gjennom kullkraft, fornybar energi vil ta hele denne veksten.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det skjer så mye endringer, og det skjer så fort. Se på hvor raskt transportnæringen endres. I 2016 var solenergi for første gang den største energibæreren for tilveksten av ny energi. Det kommer det til å være i alle år framover.

Er det noen kontroversielle problemstillinger?
Atomkraft er en «ren» energiform ved at den i seg selv ikke forurenser eller produserer CO2, men det er enorme utfordringer med radioaktivt avfall. Vindmøller er «forurenser» visuelt, og solenergi krever store landområder som kunne vært brukt til noe annet, for eksempel landbruk.

Ditt eget beste eksempel på energi-tek?
Den enorme prisreduksjonen vi har hatt på sol-celler og batterier som følge av at volumet øker. Solenergi er i dag en billigste formen for utbygging av ny produksjon av elektrisk energi.

Dine andre favoritt-eksempler på energi-tek internasjonalt og nasjonalt?
Bruk av droner for å monitorere store sol-parker. Et sol-kraftverk består av hundretusenvis solpaneler på flere kvadratkilometer. Ved å bruke droner kan man scanne et stort område på kort tid. Utstyrt med infrarøde kamera kan man identifisere feilsituasjoner på et øyeblikk, noe som ville vært nærmest umulig ellers.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har veldig gode fagmiljøer på flere av disse tingene. Vi er i verdensklasse på solcelleteknologi, selv om produksjonen er beskjeden sammenlignet med Kina. Vi har i tillegg kommet langt med offshore vindkraft, og har også muligheter innenfor flytende solkraft.

En favoritt energi-tek sitat?
Statnett; Fremtiden er elektrisk.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan droner være et viktig hjelpemiddel for solenergibransjen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Solkraftverk Bærekraftig energiteknologi Håndtering av raske endringer Norske fagmiljøer innen energiteknologi

I 2016 var solenergi for første gang den største energibæreren for tilveksten av ny energi. Det kommer det til å være i alle år framover.

- Terje Melaa

Recommended literature:
YouTube-videoer om utility scale solar

This is Scatec Solar

Scatec Solar er et norsk selskap som utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg. Scatec Solar er en ledende, uavhengig produsent av solkraft som leverer rimelig, raskt distribuerbar og bærekraftig, ren energi over hele verden. Med ønske om at Scatec Solar skal bli en langvarig aktør, utvikler, bygger, eier og driver selskapet sol-kraftverk og har en installasjons-rekord på mer enn 1,6 GW. Selskapet har totalt 1,9 GW i drift og er under utbygging på fire kontinenter.