<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0125: Digitale tvillinger for olje og gass

Gjest: Guro Knapstad

Strategic advisor of Kongsberg Digital


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Strategic Advisor i Kongsberg Digital, Guro Knapstad, om hva en "digital tvilling" er og hvordan en slik modellert versjon av en asset muliggjør simuleringer av ulike potensielle utfall. Guro forteller om hvordan Kongsberg Digital jobber med utvikling av "digitale tvillinger" for energiindustrien. I samtalen forteller hun også blant annet om hvordan "digitale tvillinger" kan redusere kostnader for en olje asset med opp til 50%.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energy-tech? 
Tech – det er noe som er relevant for alle, og mer og mer i industrien. Energy – jeg har lang erfaring fra energibransjen (Hydro, Equinor). Da jeg begynte i Kongsberg Digital for litt over 1 år siden fikk jeg jobbe med begge deler – og cutting-edge innovasjon innen energy-tech; digitale tvillinger.  

Hva gjør dere på jobben?
Kongsberg Digital jobber bl.a med å utvikle digitale tvillinger for industrien, og min avdeling fokuserer på energi sektoren (dvs digitale tvillinger for olje og gass assets).

Hva er greia med energy-tech?
Energibransjen er preget av at de drifter store assets (= store investeringer), gjennom tradisjonell utbygging, med veldig stort fokus på sikkerhet for de ansatte. Ved å ta i bruk ny teknologi, gir det mulighet for energibransjen å oppnå store kostnadsbesparelser, samtidig som man kan øke sikkerheten.

Hvorfor er det spennende?
Når man tar i bruk ny teknologi, samler inn data og tilgjengeliggjør disse til mange flere, vil det gi ny innsikt (demokratisering av data). Potensialet til f.eks digitale tvillinger er mye større enn det vi klarer å identifisere i dag. 

Er det noen kontroversielle problemstillinger?
Mange er redd for å miste jobbene til maskiner. Det tror ikke vi vil skje, vi tror det skaper nye verdiskapende aktiviteter.   

Ditt eget beste eksempel på energy-tech?
Digitale Tvillinger for industrien. Det er en digital replika av den fysiske asset, som gir oss full oversikt over den faktiske tilstanden til f.eks en oljeplattform, en modellert versjon av asseten samt muligheter til å simulere ulike utfall, og deretter ta aksjon.   

Dine andre favoritteksempler på energy-tech internasjonalt og nasjonalt?
Techstars Energy! Jeg jobber også litt sammen med norske startups, som f.eks Disruptive Technologies, de har også veldig mange konkrete usecases innenfor energi bransjen.  

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?
En digital tvilling er en digital replika av den fysiske asset, som gir oss full oversikt over den faktiske tilstanden til f.eks en oljeplattform, en modellert versjon av asseten samt muligheter til å simulere ulike utfall, og deretter ta aksjon.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Kongsberg er et av verdens ledende tech selskaper, innenfor mange bransjer (energi, maritim, aerospace), og vi har solid fundament i Norge. Kanskje det at vi er et lite land, med oversiktlig industri, gjør at vi kan bevege oss raskere? Gjennom f.eks industrielle samarbeid.  

Et kult faktum om energy-tech?
Digital tvilling kan redusere kostnader for en olje asset med 30-50% og øke produksjon med opptil 10%. 

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kunne helsevesenet benyttet seg av digitale tvillinger, og til hvilken effekt?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Produksjonseffektivitet Situasjonsforståelse Digitale tvillinger
Digital tvilling er en digital replika av den fysiske asset, som gir oss full oversikt over den faktiske tilstanden til f.eks en oljeplattform.

- Guro Knapstad

This is Kongsberg Digital

Kongsberg Digital er leverandør av neste-generasjons programvare og digitale løsninger til kunder innen maritim, olje & gass og verktøy. Blant tjenestene Kongsberg Digital leverer er simulator-løsninger i sanntid, som støtter alt fra obligatorisk STCW-trening ved akademier til avansert integrert mannskaps-opplæring for maritim-, marine- og offshore-næring. Selskapet leverer også tjenester for data-innsamling i sanntid, visualisering og rådgivende løsninger for alle faser av brønn-konstruksjon. I dag jobber Kongsberg for organisasjoner på tvers av en rekke sektorer, inkludert dyphavs-, digital-, forsvars-, handelsfartøy-, olje- og gass-, fiskeri-, rom- og romfarts-industrier.