<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0126: Energiteknologi – veien inn i fremtiden

Gjest: Preben Strøm

CEO

Subsea Valley


Med Vert Chul Christian Aamodt

I denne episoden av #LØRN vil Chul C. Aamodt og CEO i Subsea Valley, Preben Strøm, snakke om hvordan Subsea Valley jobber for at Norge skal bli en verdensledende energinasjon. Preben forteller om Subsea Valley, som er en geografisk klynge-organisasjon utgjort av Fornebu, Sandvika, Asker, Tranby, Drammen, Hokksund og Kongsberg, til sammen cirka 75 km i lengde. Preben deler videre om hvordan Subsea Valley jobber for at aktører innen energi og teknologi på Østlandet skal snakke sammen, og gir sine synspunkter på hvordan Osloregionen skal bli verdensledende på energiteknologi.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i EnergyTech?
Daglig leder i Norges største industriklynge og nasjonalt ekspertise-senter i energiteknologi. Representerer 200 medlemsbedrifter i energi og teknologi med tyngdepunkt på Østlandet. Alltid blitt inspirert av å skape verdier ved å koble folk sammen - gode ideer og teknologi utvikles ikke i et vakuum.

Hva gjør dere på jobben?
Legger til rette for at Norge skal bli en verdensledende energinasjon og Oslo-regionen verdensledende på energiteknologi. Vi initierer og legger til rette for samarbeid mellom aktører, både innad i industrien, mellom industri og akademia, og industri og startups.

Hva er de viktigste konseptene i EnergyTech? 
Trender: Energy transition, bærekraftig energiproduksjon, teknologioverføring og cross-industry collaboration

Hvorfor er det spennende?
Vår fremtid avhenger av å finne løsninger for hvordan vi skal adressere verdens energibehov på en bærekraftig måte. Det er spennende å være i sentrum av et av stedene i verden hvor dette skjer.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Oljeselskap VS energiselskap. Selskapene, særlig de store operatørene, må være i stand til å følge to løp parallelt: a) videreutvikling og foredling av tradisjonell O&G-virksomhet og b) nye energiområder.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på EnergyTech? 
Utviklingen av verdensledende subsea-teknologi i Norge. En teknologi som på mange måter revolusjonerte industrien (mulig å utvinne O&G billigere, på større dyp, lengre fra land og under mer ekstreme værforhold). Norsk energi- og leverandørindustri ville ikke fått samme internasjonale posisjon uten denne industrien.

Dine andre favoritt-eksempler på EnergyTech internasjonalt og nasjonalt?
Den raske utviklingen innen offshore vind. Bunnfaste møller blir stadig større, billigere og med mer effekt. Eksempelvis utviklingen fra Hywind Demo til Hywind Scotland.

Hvordan forklarer du hvordan det funker?
En høykompetent kompetansebase med evne til å drive teknologioverføring i praksis.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er verdensmestere på prosjektledelse, og vi har en unik kompetansebase. Da er omstilling mulig. Vi har ikke bare utvunnet en råvare, vi har utviklet en hel industri rundt dette. Denne kompetansen jobber ikke lenger kun med tradisjonell utvinning av olje og gass, men også med andre former for energiteknologi.

Et EnergyTech faktum folk bør huske?
Hvis Norge hadde stoppet all oljeproduksjon hadde det tatt mindre enn tre uker før produksjons-bortfallet hadde blitt absorbert av andre produsenter. Det er pengene vi har tjent og kommer til å tjene på oljen som gir oss økonomisk rom til å investere i en bærekraftig energi-fremtid.

CLUSTER

This is what you will learn:

Havvind Bærekraft Innovasjon
Det er pengene vi har tjent og kommer til å tjene på oljen som gir oss økonomisk rom til å investere i en bærekraftig energifremtid.

- Preben Strøm

Recommended literature:
NRK-dokumentarserien «Olje!» og dramaserien «Lykkeland»

This is Subsea Valley

Klyngeorganisasjonen Subsea Valley (SSV) består geografisk av Fornebu, Sandvika, Asker, Tranby, Drammen, Hokksund og Kongsberg. SSV består av 184 firmaer og har i dag 3 av de 5 store undersjøiske ingeniørfirmaene som konkurrerer i bransjen. De største ingeniørselskapene i SV er FMC Technologies, Aker Solutions og GE Vetco. Når det gjelder subsea-produksjonssystemer, har norske leverandører oppnådd globale markedsandeler i området 60-70%, og selskaper som FMC Technologies, Aker Solutions og GE er virkelig globale aktører innen dette segmentet. Konkurrentene som ligger utenfor klyngen er Cameron og DrillQuip.