<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0136: Skarvfeltet i digital transformasjon

Gjest: Ine Dolve

Asset Manager of Aker BP


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Asset Manager i Aker BP, Ine Dolve, om viktige funksjoner og begreper i et av verdens største offshore gass-prosesseringsanlegg. Silvija og Ine Dolve diskuterer det store skiftet vi står ovenfor med fornybar energi, og om hvordan etablerte industrier som olje og gass forholder seg til utviklingen, og jobber med transformasjon gjennom den. Ine forteller også om hva begrepet "asset" utgjør for et selskap som Aker BP, og de ulike komponentene de må forholde seg til når organisasjonen er på vei inn i denne endringsfasen.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energy-tech? 
Jeg heter Ine. Jeg begynte i BP i 2010. Har bakgrunn innen forsvaret og er utdannet økonom. 

Hva gjør du på jobb?
Jeg er ny i rollen og begynte i mai. Har tidligere jobbet som leder for logistikk. En asset manager er den øverste ansvarlige for feltet som er ansvarlig for verdiskapningen på feltet. Ansvarlig for performance, verdiskapning på sikt, investeringer i felt.  

Hva er en asset?
Vi har et svært produksjonsskip som heter skarv - ett av verdens største gass og produksjonsanlegg. Det største i Nordsjøen som har rør som går fra det vi kaller tørrheten i skipet og ned på havbunnen. Rørledningene er koblet til alle de 15 brønnene som vi produserer fra i dag. Det er en relativt ny FPSO, det står for floating production storage and offloading. Det er det vi kaller en moderne FPSO med mye teknologi og sensordata. 

Hvilken type data henter dere ut?
Vi har sensorer som kan monitorere tilstand. Du kan monitorere f.eks tilstanden på oljen vi pumper for å gjøre analyse som gjør at man kan ta beslutninger om tilstanden eller vedlikehold på pumpen basert på data du får. Det er enormt mye isolasjon på skipet. Rør isoleres og den må manuelt tas av for inspeksjon. Korreksjon er et utstrakt problem som kommer med alder på installasjonen. Sensorteknologi kan da monitorere korreksjon under isolasjon f.eks som gjør at man kan få et tilstandsbasert vedlikeholde istedenfor et kalenderbasert.  

Hva er deres konkurransefordel?
De fleste bransjer konkurrer på et produkt som skal selges til en kunde og der blir de tvunget til endringer og transformasjoner fordi kunden etterspør et annet produkt. Hva jeg synes er litt spesielt med vår bransje er at produktet er det samme uansett. Vi produserer kun olje og gass, og kunden er indifferent ift det. Vi konkurrer på hvem som kan gjøre det mest kosteffektivt, sikkert og miljøvennlig. For å bli ledende så er vår ambisjon og mål at vi må være ledende innenfor de 3 tingene. Der har vi en unik mulighet med tilgjengelig teknologi til å ta ned eksponering av folk til å få data og analyse, slik at vi begynne å koble informasjon mellom systemer og monitorere tilstand på anlegget vårt ute. Slik kan vi forutse hva som kan skje eller forutse hva vi trenger å gjøre av arbeid istedenfor å gjøre det «by default» på en viss dato i et kalenderbasert vedlikeholdsregime.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Innen oljebransjen, som i andre bransjer, drives det konkurranse. Til forskjell fra andre bransjer er produktet i oljebransjen det samme uansett, da det kun produseres kun olje og gass. Hva konkurreres det egentlig da om i oljebransjen? Hvordan kan oljebransjen benytte ny teknologi som konkurransefortrinn innen disse områdene for å stille sterke, og eventuelt for å utvide konkurranseområdene? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Asset komponenter Tilstandsbasert vedlikehold FPSO - Floating Production Storage Off-loading
Vi har enorme mengder data, problemet vårt er at vi ikke har brukt denne dataen. Derfor har vi inngått et samarbeid med Cognite for å analysere og gjøre dataen tilgjengelig. Dette kan gi oss verdifull og nødvendig informasjon.

- Ine Dolve

This is Aker BP

Aker BP ASA (OSE: AKERBP) er et norsk aksjeselskap etablert av Aker, BP og Det norske oljeselskap i 2016 gjennom en fusjon. Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.