<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0138: Mobilitet og reiseplanlegging

Gjest: Andreas Tryti

Prosjektleder

Webstep AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN vil Silvija og prosjektleder fra Webstep AS, Andreas Tryti, snakke om hvordan Webstep bruker IoT i kollektivtransporten i Norge. Blant Webstep sine fokusområder finnes IoT, Machine Learning, Data Science og robotisering. I podcasten forteller Andreas om hvilke utfordringer som dukker opp når man håndterer den mengden data som kreves for å håndtere Norges kollektivtransport. Sivilja og Andreas diskuterer også hvordan vi kan optimalisere kollektivtransporten med IoT-baserte løsninger.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i IoT?
Alltid vært interessert i teknologi, og lærte mye om sensorteknologi, kommunikasjonsteknologi og IT under studiene. Har jobbet mer overordnet som prosjektleder/arkitekt og sett på hvordan teknologien kan brukes og ikke minst skaleres.

Hva gjør dere på jobben?
Har de siste 3+ årene jobbet med å lage en Nasjonal Reiseplanlegger for all kollektivtrafikk i regi av Entur. Dette er litt «The ultimate Challenge» fra mitt perspektiv ?da prosjektet omfatter mange interessante og komplekse problemstillinger.

Hva er de viktigste konseptene i IoT?
Konseptene kan oppsummeres i en sensor som registrerer «noe» og utveksler denne informasjonen over en eller annen form, som oftest via en form for radiokommunikasjon. Det er da opp til sentral system som mottar denne informasjonen å behandle dette og forhåpentligvis bruke dette til noe verdifullt.

Hvorfor er det spennende?
Fordi du kan bygge veldig spennende og nyttige tjenester.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Kanskje ikke det mest interessante, men det er helt essensielt å ha personvern i bakhode når man samler inn store datamengder. Du bør alltid spørre deg om innsamlet informasjon eksplisitt ?eller implisitt kan kobles til en person og ha et bevisst forhold til dette.

Dine egne prosjekter innen IoT?
Hos Entur jobber vi mye med å løse «first- og last mile»-problematikken der IoT åpner opp mange muligheter. Eksempler: - Knytte inn bysykkel i reisesøket ditt – Realtidsbilde av tilgjengelige sykler - Delebiler – Hvor befinner ledige biler seg? - Innfartsparkering – Er parkeringsplassen ledig? - Fyllingsgrad på kollektivkjøretøy – Bør du vente til neste buss for å få sitteplass?

Dine andre favoritteksempler på IoT internasjonalt og nasjonalt?
Distuptive Technology: enkelheten ved å ha en liten brikke på størrelse med et kronestykke som kan levere sensordata trådløst i 15 år uten batteribytte.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Historisk sett har Norge vært verdensledende innenfor mobilteknologi. Både Telia og Telenor har lansert 4G nettverk for IoT-devicer, og snart kommer 5G som vil åpne opp mange muligheter innenfor IoT der lavere forsinkelse og effektiv energibruk gjør at det vil bli enklere og billigere å anvende IoT-løsninger uten store infrastrukturkostnader.

En favoritt IoT faktum?
Entur samler inn 1 million GPS-posisjoner i døgnet fra busser ute i trafikken. Dette er ingenting! Om 1-2 år er det kanskje 100 millioner

Viktigste poeng om IoT fra vår samtale?
IoT-teknologi er en «enabler» for å få til nye, spennende tjenester. Men utfordringen ligger vel så mye i håndtering av data og å sikre skalerbare løsninger.

Dette LØRNER du:

Smarte byer Autonom transport IoT Disruptiv technology
Jeg har jobbet med prosjekt for å lage en Nasjonal Reiseplanlegger for all kollektivtrafikk i regi av Entur. Entur samler inn 1 million GPS posisjoner i døgnet fra busser ute i trafikken. Dette er ingenting. Om 1-2 år er det kanskje 100 millioner.

Andreas Tryti

Anbefalt litteratur
Litteratur om hvordan IoT-4G nett og etter hvert 5G-nett skaper helt nye muligheter innenfor IoT

Dette er Webstep AS

Webstep AS arbeider sammen med mer enn 200 kunder på tvers av bransjer og sektorer. Sammen med sine kunder sikrer Webstep AS kraftforsyning, effektiv flybooking, nyskapende mobilbanker og effektive skyløsninger. Selskapet tilfører økt forretningsverdi fra data og utvikler digitaliserte helsetjenester og støtte for vitale samfunnsfunksjoner. Webstep AS ønsker å være en brobygger mellom teknologi og forretning, som finner muligheter og bidrar til å realisere dem. Blant Webstep sine fokusområder finnes IoT, Machine Learning, Data Science og robotisering.

Refleksjon

Hvordan kan sensorteknologi og IoT-teknologiske løsninger bidra til å revolusjonere den kollektive transporten, og finnes det noen grunner for å ikke gjøre det?