<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0142: Digitalisering i landbruket

Gjest: Torkel Randem

Utviklingssjef

MIMIRO og TINE


Med Vert Isabelle Ringnes

I denne episoden av #LØRN vil Isabelle Ringnes og Torkel Randem fra MIMIRO og TINE, snakke om automatisert datafangst i sanntid og prosjektet med Connected Cows. Mimiro er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av Tine SA og Felleskjøpet Agri. Selskapet skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. Torkel forteller om hvilke muligheter IoT gir til landbruket, og om hvordan IoT vil utfordre eksisterende forretningsmodeller i denne sektoren fremover.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i IoT?
Født og oppvokst på gård med husdyr- og kornproduksjon. Har ofte stilt spørsmål om hvordan vi kan gjøre ting bedre. Ble interessert i dette tidlig, uten helt å forstå hva det var.

Hva gjør dere på jobben?
Vi etablerer et nytt uavhengig teknologiselskap som er innovasjonsdrevet – MIMIRO – eid av TINE og Felleskjøpet. Nå jobber vi med å etablere en plattform for landbruket. Vi er ca. 60 personer som jobber fra konsept til utvikling, samt spennende uttesting av sensorer og teknologier.

Hva er de viktigste konseptene i IoT?
Automatisert datafangst i sanntid, evne å sette dette inn i et økosystem bestående av analyse (ML/AI/DeepLearning), sporing og validering (Blochchain) og ikke minst skape verdi for de som er brukere av dette økosystemet.

Hvorfor er det spennende?
Det gir nye uante muligheter. F.eks. kan vi sette sammen data slik at vi kan forutse at en sykdom er på tur til å skje dager før vi som mennesker ser det klinisk på dyret. I tillegg kan vi innovere på det vi allerede har skapt og samlet av data i over 100 i landbruket.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
- Utfordrer oppleste sannheter; er vi sikre på at det vi gjør i dag er rett?
- Utfordrer eksisterende forretningsmodeller; disrupsjon skjer under radaren, nykommere vinner som oftest
- Globaliseringen – verden treffes av dette

Dine egne prosjekter innen IoT?
Vi har i samarbeidet med melkerobotleverandørene koblet deres datafangst sammen med våre systemer slik at vi nå får sanntidsinformasjon om melkingen. I tillegg har vi jobbet med å utvikle smarte, validerte sensorer som gir oss sanntidsinformasjon omkring kvalitet på melk og grovfôr på gården.

Dine andre favoritteksempler på IoT internasjonalt og nasjonalt?
Internasjonalt: SmartPhone og «Google Map». I tillegg har jeg sans for hvordan Tesla har bygd IoT i bilene. Nasjonalt: det som skjer i strøm og energi.

Hvordan pleier du å forklare IoT?
Det gjør at fysiske gjenstander og annet kan kobles sammen og «snakke» med hverandre.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er dyktige til å bygge kompetanse og evner meget godt å utnytte teknologimulighetene som har kommet og kommer.

En favoritt IoT faktum?
Det er blitt samlet mer data i landbruket globalt de siste 2 år enn de foregående 100.

Viktigste poeng om IoT fra vår samtale?
Dette påvirker oss, se mulighetene og bli en proaktiv partner i dette. Skynd deg langsomt, bevar det unike for deg og din bransje selv om alt går raskere.

Dette LØRNER du:

Bigdata Landbruk Prediktiv analyse
Nå kan vi mennesker få enda mer innsikt i hvordan kuene kommuniserer og samhandler. Vi kan sette sammen data slik at vi kan forutse en sykdom dager før vi ser det klinisk på dyret. Dette er utrolig spennende og gir stor verdi både for dyret, bonden og verdikjeden. Med Connected Cows får vi innsikt vi for bare 5 år siden kunne drømme om å ha.

Torkel Randem

Anbefalt litteratur

Dette er MIMIRO og TINE

Mimiro er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av Tine SA og Felleskjøpet Agri. Selskapet skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. I løpet av 2020 og 2021 lanserer Mimiro nye apper til norske bønder, med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen. Samtidig bygger selskapet et digitalt økosystem for landbruket, for eksterne leverandører, forskere og rådgivere. Mimiro er vinner av Landbrukets Innovasjonspris 2019.

Refleksjon

Melkeroboter og sensorikk gjør arbeidet enklere for bonden, men på hvilken måte er slike løsninger gode for dyrene?