<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0152: Vev-på-chip

Gjest: Berit L. Strand

Professor of Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU, Berit Løkensgard Strand. Instituttet anvender moderne bioteknologiske metoder i både grunnforskning for økt kunnskap og i anvendt forskning for praktiske problemstillinger, hvor et særlig viktig område er å finne nye anvendelser for nasjonale marine ressurser. I podkasten diskuterer Silvija og Berit alt fra vev på chip, til alginat fra norsk tare. Berit gir oss mer innsikt i hvordan «vev-på-chip» og «organer-på-chip» kan være framtiden for vår forståelse av celler og vev.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i vev på chip?
Jeg er professor i bioteknologi, med bakgrunn i myke biomaterialer. Jeg ble interessert i å forstå hvordan kroppen vår responderer på biomaterialer, og dette har videre ført til «vev-på-chip» der vi kan studere dette i detalj.

Hva gjør dere på jobben?
Vi lager geléer, som er vannholdige biomaterialer der vi kan styre mekaniske og biologiske egenskaper, dvs. hvor stive eller myke materialene er og hvordan de interagerer med celler. Så kombinerer vi materialene med celler og analyserer hvordan cellene har det i gelene (om de lever, hva de produserer, om de vokser, osv.)

Hva er de viktigste konseptene i vev på chip?
De viktigste konseptene er å kunne bevare egenskaper til celler over tid i cellekultur (uker og måneder), eller styre utviklingen av celler og vev til ønskelige egenskaper. Dette er vanskelig ved kultur på hard plast (2D-kultur), slik det er vanlig å kultivere celler i dag. Derfor er det blitt mer vanlig å dyrke celler i hydrogeler i 3D, dvs. i materialer som etterlikner ekstracellulær matriks (molekylene som omgir cellene i vevet). 

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende å lære om hvordan cellene og biomaterialene samspiller for så å kunne styre responsen til celler med biomaterialer.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Jeg synes det er spennende å finne uventede ting. Det driver kunnskapen videre. For eksempel så hadde vi nylig mange celler som døde i geleene våre. Det var uventet, men bringer kunnskapen om systemet videre.

Dine egne prosjekter innen vev på chip?
NTNU har sammen med SINTEF et prosjekt om «vev-på-chip» som heter «3DLife». Der bruker vi alginat, som er lange sukkermolekyler fra tare, til å bygge 3D-struktur for cellene. 

Har du andre gode eksempler på vev på chip internasjonalt og nasjonalt?
Mange jobber med liknende strategier, men med andre polymere enn alginat. Polyethylenglykol (PEG), en syntetisk polymer, er mye brukt, og det er også collagen som naturlig finnes i ekstracellulær matriks. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi er veldig gode på naturlig forekommende polymer for å lage geler og å strukturere disse samt bygge inn egenskaper som gjør at de likner ekstracellulær matriks. Vi er internasjonalt ledende på alginat, som vi henter fra norsk tare.

Viktigste poeng om vev på chip fra vår samtale?
Vev på chip og organer på chip er framtida for vår forståelse av celler og vev, og framtidig modell for sykdom og påvirkning av eksterne faktorer.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvert år høstes det 200 000 tonn tare og tang langs norskekysten. Alginatet brukes til å lage 3D-strukturer for celler for å lage biologiske chip'er. Disse kan blant annet erstatte forsøk på dyr, fordi man på den måten kan gjenskape menneskelige reaksjoner på hva mennesker utsetter seg for av miljøgasser. Hva om biologisk materiale ikke bare bidrar sensorisk, men også til å redde klimaproblematikken? Eller er det for hypotetisk å tro at en biologisk chip kan endre forurensende atferd?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Dette lørner du: Hva vev-på-chip er Alginat, Norsk tare Hvordan «Vev-på-Chip» og «Organer-på-Chip» kan være framtiden
NTNU har sammen med SINTEF et prosjekt på ”vev-på-chip” som heter ”3DLife” der vi bruker alginat, som er lange sukkermolekyler fra tare, til å bygge 3D struktur for cellene.

- Berit L. Strand

This is Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU

Ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU anvendes moderne bioteknologiske metoder i både grunnforskning for økt kunnskap, og i anvendt forskning knyttet til praktiske problemstillinger. Et særlig viktig område er å finne nye anvendelser for nasjonale marine ressurser. Dette gjelder f. eks. avanserte bioteknologiske anvendelser av alginat fra brunalger/bakterier, kitin/kitosan fra skalldyr og fiskegelatin. Instituttet arbeider også med å isolere nye marine mikroorganismer som kan produsere medisiner og andre verdifulle stoffer, og gjør bruk av genteknologi og moderne instrumentelle analysemetoder for å forstå og optimalisere prosesser som foregår i bakterier.