<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: VRAR

#0153: VR: Oddbjørn Bruland: Vått, Vilt og Virituelt

Gjest: Oddbjørn Bruland

Professor

Institutt for Bygg og Mijølteknikk, NTNU


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med professor ved  NTNU, Institutt for Bygg og Mijølteknikk, Oddbjørn Bruland. Oddbjørn underviser framtidige ingeniører i vassbygging og er spesielt opptatt av hvordan vi kan bruke gametech og VR for å effektivisere både i privat og offentlig sektor.  I episoden får du høre hvordan VR og GameTech er gode virkemidler til å formidle og bruke kunnskap, samt hvordan stimulering av flom og snøskred gjør at vi blir bedre rustet for denne type utfordringer.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i VR og GameTech?
Ingeniør og professor i vassbygg fra Vestlandet, optimist på egne og andre sine vegner. Få ting engasjerer mer enn spill. Spillverden ser ut til å være langt framme med tanke på utnytting av alle mulighetene som ligger i IT-verdenen.

Hva gjør dere på jobben?
Underviser fremtidige ingeniører i vassbygging. Pønsker ut nye tema for prosjekt og studentoppgaver. Veileder også PhD- og masterstudenter.

Hva er de viktigste konseptene i VR, GameTech, AI og Droner?
Disse teknologiene er interessante som nye måter å formidle og bruke kunnskap på. Gjennom VR kan vi visualisere årsaker og virkninger så levende at selv en motstander kan bli overbevist. Med GameTech kan vi teste alle mulige scenarier og tilrettelegge for virkemidler som reduserer risiko. Droner, sensorteknologi og IoT vil være et virkemiddel for å skaffe seg informasjon som kobles sammen og skaper en reell virtuell virkelighet.

Hvorfor er det spennende?
Det er helt nytt i dette fagfeltet, og spill i seg selv kan trollbinde folk.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Å være eksakt feil eller noenlunde rett. Vi har en tendens til å grave oss inn i detaljer og stadig mer kompliserte tilnærminger, og tenderer derfor mot å glemme realitetene.

Dine egne prosjekter innen VR, GameTech, AI og Droner?
World of Wild Waters – et prosjekt som tar i bruk VR og GameTech for å formidle akademisk kunnskap.

Hvordan pleier du å forklare VR, GameTech, AI og Droner?
For vårt vedkommende er det nok å henvise til den verden de fleste sine barn og etter hvert en selv oppholder seg i store deler av døgnet. Om det er World of Warcraft, FIFA, Fortnite eller noe annet, forstår de at potensialet for å gjenskape realistiske scenarier for naturkatastrofer er mulig, og med litt kreativitet ser de potensiale for å bruke dette konstruktivt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er bra på spillutvikling og IT generelt. Men om vi er bra nok og om det er kommersiell interesse nok i å utvikle dette for offentlig sektor er en annen sak.

En favoritt VR sitat?
Endring av atferd krever innlevelse.

Viktigste poeng om VR, GameTech, AI og Droner fra vår samtale?
Dette er teknologi som er interessant i seg selv, men mye mer interessant i form av de potensielle bruksområdene de har. Det er en stor fordel om utviklingen av begge går hånd i hånd. Her ser vi bare begynnelsen.

Researcher

This what you will learn:

VR og naturkatastorfer
Teknologi som kommunikasjonsplattform
Gjennom VR kan vi visualisere årsak og virkning så levende at selv en som tviler blir overbevis. Med GameTech kan vi teste alle mulige scenarier. Droner, sensorteknologi og IOT vil være virkemiddel for å skaffe seg informasjon som kobles sammen og skaper en reell virituel virkelighet.

- Oddbjørn Bruland

This is Institutt for Bygg og Mijølteknikk, NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Institutt for bygg- og miljøteknikk har kompetanse og teknologiske løsninger som behøves innenfor våre fagfelt, til anvendelse i både offentlig og privat sektor. Instituttet ble dannet 01.01.2017 gjennom fusjon av tidligere Institutt for bygg og miljø, Institutt for vann- og miljøteknikk og Institutt for bygg, anlegg og transport.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse