<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CYBERSEC

#0155: CYBERSEC: Kristian Gjøsteen: Kryptologi

Gjest: Kristian Gjøsteen

Professor

Institutt for matematiske fag, NTNU


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og professor ved Institutt for matematiske fag, NTNU, Kristian Gjøsteen, om kryptologi og hvordan dette beskytter hverdagen til folk flest uten at de merker det. Kryptologi handlet tradisjonelt om å beskytte seg mot avlytting, og i denne podcasten forteller Kristian om hvordan dette fascinerende feltet av matematikk fungerer, og hvordan det har blitt selve grunnlaget for all sikkerhet innen digital kommunikasjon.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i kryptologi?
Professor i matematikk, kryptolog. Jeg ble interessert i kryptologi da jeg begynte å arbeide med doktorgraden min på matematikk knyttet til kryptologi.

Hva gjør dere på jobben?
Som professor underviser jeg og forsker. Mesteparten av undervisningen dreier seg om matematisk kryptologi eller ren matematikk. Forskningen min dreier seg mye om anvendte emner som elektroniske valg, men også grunnforskning for bedre å forstå kryptografiske protokoller.

Hva er de viktigste konseptene i kryptologi?
Tradisjonelt handler kryptografi om å beskytte seg mot avlytting. I dag kan man si at kryptografi handler om å redusere behovet for å stole på ting og folk.

Hvorfor er det spennende?
Kryptologi som fagfelt ligger i skjæringspunktet mellom matematikk og informatikk, og krever verktøy fra begge fagfelt. Ofte bruker vi kunnskap som ble utviklet av ren nysgjerrighet, noe som kobler også anvendt kryptologi tett opp mot grunnforskning. Samtidig er kryptologi et fagfelt som lett spenner fra grunnforskning til anvendt forskning.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Et pågående diskusjonstema er myndighetenes legitime behov for overvåkning versus menneskers behov for sikker kommunikasjon.

Dine egne prosjekter innen kryptologi?
Et av prosjektene dreier seg om å utvikle kryptografi som kan motstå kvantedatamaskiner.

Dine andre favoritteksempler på kryptologi internasjonalt og nasjonalt?
Moderne systemer for å sende tekstmeldinger er i dag godt beskyttet mot avlytting. Dette gjøres ved tildels svært sofistikert kryptografi, men som en hovedregel ser ikke brukeren denne kryptografien. Dette er altså «usynlig» teknologi som beskytter folk. Nasjonalt er internettvalget som ble gjennomført i 2011 og 2013 et interessant eksempel på kryptologi i praksis, der kryptografien var nødvendig for å sikre hemmelighold og beskytte mot valgfusk når stemmene skulle leveres via internett.

Hvordan pleier du å forklare kryptologi?
Kryptologi handler tradisjonelt sett om å beskytte kommunikasjon, som i seg selv er ganske interessant. Men moderne kryptologi handler mer generelt om å beskytte fellesskap mot sårbarheter, enten det gjelder infrastrukturer som svikter eller utro tjenere som misbruker muligheter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge er vi blant annet veldig gode på symmetrisk kryptografi, analyse av kryptografiske protokoller, særlig protokoller for nøkkelutveksling, samt elektroniske valg.

En favoritt kryptologi sitat?
“Cryptography is typically bypassed, not penetrated.” – Adi Shamir.

Viktigste poeng om kryptologi fra vår samtale?
Kryptografi er anvendt grunnforskning som blant annet beskytter hverdagen til folk flest uten at de merker det.

Researcher

This what you will learn:

Hva kryptologi er og hvordan det anvendes Sårbarheter i digital kommunikasjon Kvantedatamaskiner
Tradisjonelt handler kryptografi om å beskytte seg mot avlytting. I dag kan man si at kryptografi handler om å redusere behovet for å stole på ting og folk. Vi ønsker ikke å stole på at nettverket vårt ikke er kompromittert. Vi ønsker ikke å stole på at skyleverandøren vår ikke stjeler bedriftshemmelighetene våre.

- Kristian Gjøsteen

Recommended literature:
Simon Singhs bok «The Code Book»

This is Institutt for matematiske fag, NTNU

Institutt for matematiske fag (IMF) ved NTNU har et betydelig ansvar for kvaliteten i sivilingeniørutdanningen ved universitetet, gjennom de store grunnkursene i matematikk og statistikk. Instituttet står som ansvarlig for de aller fleste matematikk-emner på NTNU og tilbyr totalt over 100 forskjellige emner innen matematiske fag. IMF er en del av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Forskningen ved IE, NTNU's Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, adresserer utfordringer som spenner fra basis-forskning innen matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk, til internasjonale forsknings-utfordringer innen energi, helse og velferd, IKT-sikkerhet, maritime og arktiske operasjoner.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse