<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0156: MATERIALS: Helge Weman: Tenk stort, tenk nano

Gjest: Helge Weman

Gründer, professor og leder

NTNU


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med gründer, vitenskapelig leder i CrayoNano og professor i nanoelektronikk ved NTNU, Helge Weman. CrayoNano er i ferd med å fornye UV-bransjen ved å utvikle ultrafiolette lysdioder som blant annet brukes for desinfeksjon og sterilisering av vann og luft.

Hva gjør dere på jobben?

På NTNU forsker vi på bruk av ulike nanomaterialer for å fremstille små og effektive elektroniske og optiske komponenter som for eksempel solceller, lysdioder og lasere.

Hva er de viktigste konseptene i nanotech?

Det er et interdisiplinært fagfelt hvor vi jobber med materialer i nanometerskala der egenskapene til materialet er avhengig av størrelsen. Man kan også ta i bruk så kalte kvante-egenskaper til materialene. Kort sagt bygger vi Lego-strukturer med klosser på atomstørrelse eller molekylstørrelse der klossene endrer egenskaper som farge eller styrke med antall klosser vi setter sammen.

Hvorfor er det spennende?

Nanoteknologi er spennende fordi man får forske på et fagfelt som er i rask utvikling med relevans for fremtidens teknologi. Og med et potensiale til å løse mange samfunnsutfordringer relatert til miljø, mat, energi, batterier og helse.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Interessante eller vanskelige spørsmål er ofte rundt risker med nanoteknologi, og etikkspørsmål innen medisin som genmanipulerings-teknologien rundt CRISPR.

Dine egne prosjekter innen nanotech?

Mitt store prosjekt nå er å gro eller «sy sammen» nanotråder på grafén for å fremstille ultrafiolette lysdioder. Det kan brukes til for eksempel desinfeksjon, og sterilisering av vann og luft. I dag bruker vi kvikksølvlamper for dette, men det er både miljøfarlig og ineffektivt.

Dine andre favoritteksempler på nanotech internasjonalt og nasjonalt?

Kvante-computing, både Microsoft og Intel har store prosjekter på dette i dag. Det er enormt komplekst å utvikle, men samtidig er det et enormt potensiale i mulig datakapasitet. En annen favoritt er Nantero, som lager lynraske minnebrikker med karbon-nanorør.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har en god infrastruktur av nasjonale renrom-labber kalt Norfab, som inkluderer NTNU NanoLab i Trondheim og MiNaLab i Oslo. Vi har kjempegode studenter som blir utdannet i nanoteknologi på NTNU, og dermed gode muligheter til å skape fremtidens norske nanoteknologibedrifter i disse miljøene.

Et favoritt nanotech-sitat?

There’s plenty of room at the bottom.

Viktigste poeng om nanotech fra vår samtale?

Nanoteknologi muliggjør å løse flere av dagens og fremtidens samfunnsutfordringer, men det krever store investeringer og tar tid å utvikle.

Researcher

This what you will learn:

Om nanomaterialet grafén LED-teknologi Nanotech
Nanoteknologi er spennende fordi man får forske på et fagfelt som er i rask utvikling med relevans for fremtidens teknologi, og med et potensiale til å løse mange samfunnsutfordringer.

- Helge Weman

Recommended literature:
Nanotechnology for Dummies av Earl Boysen og Richard Booker

This is NTNU

CrayoNano er en bedrift som ble startet av NTNU i 2012 for å kommersialisere en ny nano-teknologi. Den nye teknologien har den funksjonen at den kan få galliumarsenid til å gro små nanotråder på grafitt ved bruk av molekylær stråleepitaksi.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse