<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0160: Ultralyd løser et globalt helseproblem

Gjest: Jan Biti

CEO

Nisonic og CoFounder


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og CEO i Nisonic og partner i CoFounder, Jan Biti, om hvordan de har utviklet en ny måte man kan måle forhøyet hjernetrykk på. CoFounder er et management- og investeringsselskap for teknologiselskaper med vekstpotensial, som jobber med spin-offs fra forsknings- og industrimiljøer. I podcasten forteller Jan om de teknologiske mulighetene som ligger i feltet ultralyd, og om hvordan denne teknologien kan brukes som et verktøy i diagnostistikk.

Hva gjør dere på jobben?
I Nisonic er vi et kjerneteam på 5-6 personer som utvikler et ultralydapparat. Det gjør det mulig å måle forhøyet hjernetrykk som kan oppstå som av følge ulykker eller nevrologiske sykdommer.

Hva er de viktigste konseptene i ultralyd?
Jeg tror vi bare er i startfasen når det gjelder utbredelse av ultralyd i diagnostikk. Det har stort potensiale fordi det er billig og portabelt. Det som begrenser bruken er bildekvalitet og at det krever spesialister. Nå ser vi imidlertid at maskinlæring og bildegjenkjenning gjør det mulig å automatisk detektere strukturer i kroppen og faktisk analysere funn.

Hvorfor er det spennende?
Vi kan løse et stort globalt helseproblem. Man tror at så mange som 70-80 millioner mennesker rammes årlig og tidlig diagnose er livsviktig for å unngå permanente hjerneskader og i verste fall død

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Ny helseteknologi kan redde liv og det er alltid et spørsmål om hvem som skal få tilgang til teknologien. Det er beintøffe prioriteringer i helsevesenet. En annen kontrovers er innenfor tidlig ultralyd i forhold til fosterdiagnostikk, og eksempelvis påvisning av Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

Dine egne prosjekter innen ultralyd?
SonoClear AS, som utvikler en kontaktvæske som benyttes til å øke bildekvaliteten under ultralydassisterte hjerneoperasjoner.

Dine andre favoritteksempler på healthtech, internasjonalt og nasjonalt?
I Trondheim er vi et verdensledende ultralydmiljø, og det er et unikt samarbeid mellom NTNU, SINTEF og St. Olavs hospital. I tillegg til Medistim, som er et norsk børsnotert selskap. De utvikler også ultralyd til blant annet hjertekirurgi.

Hvordan pleier du å forklare ultralyd?
Det er høyfrekvente lydbølger som skytes inn i kroppen og reflekteres av vevet. Når lydbølgene kommer tilbake klarer man å omdanne disse til bilder.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en unik samarbeidsmodell der akademikere, forskere og klinikere jobber tett sammen. Tormod Selbekk som er CTO i Nisonic har som forsker vært med på mer enn 300 hjerneoperasjoner.

Viktigste poeng om ultralyd fra vår samtale?
I Nisonic har vi fått på plass gode partnere slik at vi kan fokusere på selskapets kjernekompetanse som er programvareutviklingen.

Cluster

This what you will learn:

Om ultralyd Healthtech Selskapet CoFounder
I dag kan hjernetrykket kun måles invasivt på nevrokirurgiske avdelinger ved å bore et hull i kraniet og legge inn en trykksensor. Nisionic løser dette ikke-invasivt ved å bruke ultralyd til å avbilde synsnerven. Man plasserer en probe på øyelokket og så måler vi diameter og pulsasjon på synserven.

- Jan Biti

Recommended literature:
Menon sin siste analyse av helseindustien i Norge

This is Nisonic og CoFounder

Nisonic AS er et medisinsk utstyrsselskap som utvikler produkter for ikke-invasiv deteksjon av intra-kranielt trykk (ICP) ved bruk av ultralydbilde og maskin-læring. Selskapet ble etablert i 2017 i Trondheim, Norge, og er en spin-out fra forskningssenteret SINTEF Medical Technology. Ultralyd-eksperter og nevrokirurger har jobbet sammen siden 2013 og kombinert verdensledende ultralyd-teknologi med klinisk ekspertise for å utvikle en ny metode for å oppdage intra-kranielt trykk. CoFounder er et management- og investeringsselskap for teknologiselskaper med stort vekstpotensial. Selskapet består er erfarne gründere og forretningsutviklere som tilbyr ledelses-ressurser og tidligfase-kapital. CoFounder jobber med spin-offs fra både forsknings- og industrimiljøer, samt frittstående gründerselskaper.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse