<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0170: Teknolgi som øker læringsutbytte

Gjest: Vineet Sharma

CEO

Kikora


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Kikora, Vineet Sharma. Kikora jobber med digital matematikk for elever i skolen og lager digitale læremiddel. Målet er å øke motivasjonen å hjelpe elevene til å utvikle seg i matematikkfaget. Vineet forteller hvordan de nye digitale læremidlene vil øke læringsutbytte hos barna og hvordan Kikora får lærere til å bli flinkere å tenke nytt rundt verktøy og pedagogikk.

Hva gjør dere på jobben?
I Kikora er vi er en gjeng lærere og utviklere som lager digital matematikk til skoleelever fordi vi synes vi er inne på noe kult.

Hva er de viktigste konseptene i edtech?
Innenfor læring og teknologi vil jeg fremheve tre ting; digitalisering av pedagogikk, personalisering og adaptiv læring, og globalisering og "grensefri” kunnskapsflyt.

Hvorfor er det spennende?
Utdanning er nøkkelen til et kunnskapssamfunn. Alt for mange i den rike delen av verden faller for fort av skolen, og for få søker kunnskap for kunnskapens skyld. Alt for mange i andre deler av verden har ikke tilgang på god nok utdanning. Teknologi kan og vil løse dette.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hittil frykter jeg at edtech i større grad øker forskjellene. De beste produktene kjøpes av de ressurssterke foreldrene som ender opp med å gi sine barn bedre utgangspunkt. Inngangsbarrierene for innovative selskaper i den offentlige skolen er høy og tregheten stor, noe som igjen bygger opp et privatmarked? utenfor skolen. Da forsterker vi igjen forskjellene. Spesielt i Norge skal skolen være en arena som utjevner forskjellene.

Dine egne prosjekter innen edtech?
Kikora lager et helt nytt produkt mot Fagfornyelsen i 2020, og da skal alle læreplanene endres for første gang siden 2006. Programmering kommer inn i skolen, primært i matematikk og naturfag.

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
DragonBox for matte og Poio for å lære å lese. Det er imponerende produkter for de minste.

Hvordan pleier du å forklare edtech?
Edtech handler om å øke læringsutbytte gjennom bruk av teknologi, men det innebærer at man skjønner pedagogikk.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge er et veldig bra sted for edtech. Vi har mye ressurser, og en skole som har kommet langt med tanke på digital infrastruktur, sammenlignet med andre steder i verden. Enhetsskolen gjør markedet mer homogent. Det betyr at man først kan fokusere på hjemmemarkedet, og ekspandere internasjonalt når andre markeder modnes.

Et favoritt edtech-sitat?
The only thing that interferes with my learning is my education.

Viktigste poeng om edtech fra vår samtale?
Teknologi endrer utdanning til det bedre, men vi må ikke glemme 2000 års erfaring med pedagogikk. Læring skjer også i samspill med andre, ikke bare mellom deg og maskinen. Innovasjon skjer først når pedagogene og teknologene spiller sammen.

Dette LØRNER du:

De viktigste konseptene i edtech Nye digitale læringsverktøy Pedagogikk Teknologi
Utdanning er nøkkelen til et kunnskapssamfunn. Alt for mange i den rike delen av verden faller for fort av skolen, og for få søker kunnskap for kunnskapens skyld. Alt for mange i andre deler av verden har ikke tilgang på god nok utdanning. Teknologi kan og vil løse dette.

Vineet Sharma

Anbefalt litteratur
The One World Schoolhouse: Education Reimagined av Salman Khan

Dette er Kikora

Kikora ble stiftet i 2005 og er et norskutviklet nettbasert læremiddel for matematikkopplæring, tilpasset både læreplaner i grunnskole og videregående opplæring. I dag nyttes Kikora av rundt 20 000 lærere i Norge. Verktøyet er utviklet for å øke motivasjon og hjelpe elevene til å utvikle seg i matematikkfaget.

Refleksjon

Hvordan kan teknologi og digitale læringsverktøy påvirke til et høyere nasjonalt læringsutbytte versus mer tradisjonell undervisning?