<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0171: Når data er viktig

Gjest: Erlend Øverby

CEO

Hypatia Learning


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Hypatia Learning, Erlend Øverby. Hypatia Learning utvikler en infrastruktur som informerer læringsteknologien elevene bruker hvor data fra elevenes læringsaktiviteter skal lagres. I episoden forteller Erlend hvordan de jobber for at skolene får eierskap til dataene elevene produserer og hvordan teknologi kan sikre at lærerene kan gjøre en bedre jobb.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech? 
Jeg har alltid vært interessert i teknologi, var blant de første i Norge som brukte en nettleser, ved innføringen av HTML2 og forms, så jeg potensialet i hvordan webben kunne brukes i læring ved at det åpnet opp for dialog med brukerne. Har arbeidet globalt med standardisering av læringsteknologi siden 2000. 

Hva er de viktigste konseptene i edtech? 
Det skjer mye på kunstig intelligens, maskinlæring og læringsanalyse. Hvor dette påvirker hvordan digitale læringsressurser brukes og utvikles. Ved riktig bruk av teknologi kan elever få tilpassede læringsløp som møter deres forutsetninger, kompetanse og læringsstrategier slik at alle kan nå sitt potensiale. 

Hvorfor er det spennende? 
Dette er viktig og spennende fordi utdanning er en grunnleggende rettighet, og med bedre utdanning og en befolkning som bedre ser og forstår de komplekse sammenhengene i samfunnet, vil vi forhåpentligvis på sikt få et samfunn som vil være bedre stand til å møte utfordringene og de endringene vi står overfor. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
I dagens Norske diskusjon og frykten for åpne ressurser og ideen om at å legge alt i en portal vil løse problemet. Det er på tide vi innser at internet finnes, og at maskiner er koplet sammen i nettverk. Noe som gjør at ideen om portaler og samlinger er litt 2005. Vi må innse at forslaget om portaler og samlinger av læringsverktøy er til for å beskytte de store aktørene, slik forlagene alltid har gjort ved å eie distribusjons kanalen.  

Dine egne prosjekter innen edtech? 
Vi har fokus på data, og å sikre at skolen og skoleeier kan få eierskap og kontroll på alle data som produseres av elevene. Dette vil løse de fleste GDPR problemer utdanningssektoren i Europa står ovenfor, samt at når alle data som produseres av elevene er i skolens eie og under skolens kontroll, kan skolen selv bestemme hvilken merverdi de ønsker basert på disse data.

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt? 
Internasjonalt: Kina og Sør-Korea. Norge: Kikora, DragonBox og Poio. 

Hvordan pleier du å forklare edtech? 
Læringsteknologi er teknologi (i alle former) som brukes for å sikre bedre læring, i sin videste form. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi er små og tilpasningsdyktige, og er raske på å møte endringer i markedet og hos kundene. 

Dette LØRNER du:

GDPR Datautfordringer i skolen EdTech
Hvis du som lærer i dag skal ha oversikt over hva eleven har gjort i matte så må du først logge deg inn på Kikora, Mattematik.org, Khan Academy, Gyldendal Smart og kanskje Dragenbox. Hvis disse dataene kunne havnet hos skolen, kunne læreren logget seg inn ett sted for å få en oversikt over hva eleven har gjort. Med en samlet oversikt over alle digitale læringsaktiviteter en elev har gjennomført, vil det også være enklere å lage rapporter og hjelpe lærere i sitt arbeid.

Erlend Øverby

Anbefalt litteratur

Dette er Hypatia Learning

Hypatia Learning ble etablert i 2017. Basert på globale ISO og IEC standarder utvikler Hypatia Learning en infrastruktur som informerer læringsteknologien elevene bruker om hvor data fra elevenes læringsaktivitet skal lagres. Dette bidrar blant annet til bedre læring som hjelper alle elever i å nå deres læringspotensiale.

Refleksjon

Det?involveres?B2B som et?kriteria?for å?skape en?enda grønnere?utvikling. Hva kan konkurranse?mellom bedrifter?i markedet ha som påvirkning på bedring av miljøet??