<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0175: Omstilling og innovasjon i praksis

Gjest: Hilde Aspås & Finn Amundsen

CEO of ProtoMore og iKuben


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med de daglige lederne i ProtoMore og iKuben, Hilde Aspås og Finn Amundsen, om digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med deltagerbedrifter innen produksjon, teknologi, akademia, FoU og offentlig sektor. ProtoMore åpnet i 2016 Norges første industrielle innovasjonsLAB, og har siden da hatt workshops med flere tusen deltagere. I podcasten diskuterer Silvija, Hilde og Finn hvordan digitalisering kan være med på å øke lønnsomheten for bedrifter. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er dere, og hvordan ble dere interessert i teknologi?
Hilde: Jeg er biolog som har arbeidet både innen naturforvaltning og privat virksomhet. Har gjennom jobben som klyngeleder sett hvor store muligheter det ligger i å arbeide sammen på tvers av bransjer og fag for å utvikle nye ting.  

Finn: Jeg har bakgrunn fra større internasjonale farmasøytiske selskap. Arbeidet mye med gründere og SMB bedrifter. Faglig bakgrunn fra IT og økonomi. Har sett hvor stor betydning det har å få bedrifter og bedriftsledere til å bli utfordret i eget tankesett - vise globale trender, og få de til å utforske muligheter i egen bedrift. 

Hva gjør dere på jobben?
Vår oppgave er å skape møteplasser, utvikle verktøy, gjennomføre prosjekter og bygge kultur som fremmer innovasjon, samarbeid og deling på tvers av virksomhetene. Vi vet at de som skal lykkes i morgen må ha vilje til endring og transformasjon i dag.  

Hva er de viktigste konseptene i digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller?
Kompetanseheving, forskning, utvikling, innovasjon, ledelse og strategi, teknologi og verdihøstning. 

Hvorfor er det spennende?
Klimaendringer gjør at vi må tenke helt nytt på måten vi driver business på. Her er Teknologi og bærekraft  drivere i å skape nye forretningsmodeller. 

Hva synes dere er de mest interessante kontroverser?
Fokuset på teknologi er så stort at man glemmer behovet for å omstille menneskene. Man må ikke glemme å jobbe med endringsvilje og evne hos de enkelte medarbeiderne. Hvordan dekke kundebehovet bedre slik at kunden opplever større verdi og er villig til å betale mer for tjenesten eller produktet.  Bærekraft er ikke bare et premiss, men en mulig-gjører for å utvikle nye produkter og forretningsmodeller. Bedriftene må kunne benytte teknologi og foretingsmodeller til, ikke bare å redusere klima-avtrykket, men helst gi positivt bidrag - tenk sirkulære verdikjeder. 

Hvordan pleier dere å forklare digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller?
Digitalisering er hvordan vi anvender ny teknologi til å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Bærekraft definerer vi som den triple bunnlinjen med økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Forretningsmodeller beskrives som hvordan vi produserer, distribuerer  og fanger verdi. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Norge har mange små og mellomstore bedrifter. Små bedrifter har større muligheter for å omstille seg raskt. Får norske bedrifter tilført riktig kompetanse vil de ha mulighet for å utnytte de endringer som skje raskere enn land med flest store bedrifter. 

Et favoritt fremtidssitat?
Knowledge is having the right answerintelligence is asking the right question.

Viktigste poeng om digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller fra vår samtale?
Rask omstilling er helt nødvendig, for bedriftene, for arbeidstagerne, for norsk velferd og for kloden.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:På hvilken måte mener du vi kan bygge en kultur som fremmer innovasjon, samarbeid og deling, og hvordan kan man digitalisere på en måte som skaper økt lønnsomhet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Endring og innovasjon Teknologi og verdihøsting NCE iKuben Prosjektet ProtoMore InnovasjonsLAB og Startup
Det ligger store muligheter i å arbeide sammen på tvers av bransjer og fag for å utvikle nye ting.

- Hilde Aspås & Finn Amundsen

This is ProtoMore og iKuben

NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med deltagerbedrifter innen produksjon, teknologi, akademia, FoU og offentlig sektor. iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling, med administrasjon i Molde. Klyngen har særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. ProtoMore åpnet i 2016 Norges første industrielle innovasjonsLAB, og har siden da hatt workshops med flere tusen deltagere. Hit kommer både nytt og etablert næringsliv. Små, mellomstore og store bedrifter samt offentlig sektor bruker ProtoMore-metoden i sine innovasjonsprosesser.