<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0176: Behovsdrevet velferd

Gjest: Cecilie Campbell

Leder of ALV (arena for læring om velferdsteknologi)


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av ALV Møre og Romsdal, Cecilie Campbell, om behovsdrevet innovasjon og velferdsteknologi. ALV-Møre og Romsdal er en læringsarena for velferdsteknologi, driftet gjennom et partnerskap mellom NTNU i Ålesund og 19 kommuner. I podcasten forteller Cecilie om hvordan velferdsteknologi kan gi en ny hverdag til mennesker med utviklingshemming. Silvija og Cecilie diskuterer også hva det kan skyldes at etikken har fått en renessanse etter at velferdsteknologi kom på banen.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er i utgangspunktet sosionom, men har etter dette tatt ledelse, prosjektledelse, tjenestedesign og innovasjonskultur, bærekraft og nye forretningsmodeller. Jeg får spenning av å utfordre det etablerte og å se ting på nye måter. Det er mulig å finne løsninger som er bedre enn de eksisterende. Velferdsteknologi var helt spot on til den drivkraften. Jeg ble fasinert av mulighetene i teknologien ovenfor brukerenes og pasientenes behov. 

Hva gjør dere på jobben?
Vi jobber med velferdsteknologiprosjekter, utviklings-forskningsprosjekter. I tillegg er en stor del av jobben informasjon, mobilisering og undervisning. 

Hvorfor er dette viktig? 
Velferdsteknologi skal benyttes der det kan føre til at mennesker opplever økt grad av trygghet, frihet og mestring. Og minst mulig inngripende. Samfunnet må gjenspeiles i måten vi gir velferdstjenester på. Vi har ikke lov å stoppe opp, vi er på jakt etter best mulig kvalitet i tiden vi lever i. Dette må også da bli tatt på alvor også i utdanningene.  

Hva er de mest interessante kontroversene?
Når etikk blir dratt frem i forbindelse med teknologi. Etikken har fått en renessans etter velferdsteknologi kom på banen.  AI, robotics, videokommunikasjon, VR, digitale tilsyn, spillteknologi og psykologi inn i læring, smarthusprosjekt og radarteknologi.  ALV er oppgaven å legge utfordringene og behovet på bordet. Jeg liker godt den behovsnære tilnærmingen. Det ligger mye gull i menneskers innsikt av egen situasjon. Det er ikke teknologien alene som gjør velferdsteknologi interessant, det er tilnærmingen til behov og da er velferdsteknologi et middel for å nå et mål. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Innovasjon  i store organisasjoner kan kjennetegnes som å «Danse mellom en tilstand på kanten av kaos, og en tilstand på kanten av stabilitet».      

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Velferdsteknologi gir en ny og bedre hverdag for personer med funksjonsnedsettelser, men hvilke etiske dilemmaer dukker opp når man skal ta i bruk slik teknologi?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

LV Velferdsteknologi Etikk
Velferdsteknologi skal benyttes der det kan føre til at mennesker opplever økt grad av trygghet, frihet og mestring, og den skal føles minst mulig inngripende. AI, robotics, videokommunikasjon, VR, digitale tilsyn og spillteknologi i læring, smarthusprosjekt og radarteknologi er alle eksempler på teknologier som både kan brukes og blir brukt i våre prosjekter.

- Cecilie Campbell

This is ALV (arena for læring om velferdsteknologi)

ALV-Møre og Romsdal er en læringsarena for velferdsteknologi, driftet gjennom et partnerskap mellom NTNU i Ålesund og 19 kommuner. ALV-Møre og Romsdal jobber for å bygge og dele kunnskap om velferdsteknologi gjennom samarbeid mellom det offentlige, akademia, bruker-organisasjoner, privat næringsliv og andre samfunnsaktører.