<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: VRAR

#0177: Industriell bruk av AR

Gjest: Arild Hoksnes

Innovasjonsleder

SHM Solutions


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonsleder i SHM Solutions, Arild Hoksnes. SHM solutions tilby dekkutstyr og maritime totalløsninger tilpasser røft miljø. Arild er spesielt opptatt av hvordan selskap kan bruke AR i daglige industrielle operasjoner. Aril forklarer i episoden hva AR er i tillegg til hvilke anvendelsesområder og løsninger som finnes i AR.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi finner anvendelsesområder og løsninger for industriell AR i det vi kan kalle tradisjonelle industrier. For vår del er det akvakultur eller maritimt. 

Hva fokuserer du på innen AR?
Brukernytte for AR i daglige industrielle operasjoner. I hovedsak akvakultur, men også generiske anvendelser. Vi utvikler en publiseringsløsning for AR-innhold mot AR-briller, og jobber da tett med det amerikanske selskapet Daqri. 

Hvorfor er det spennende?
Jeg er ikke så veldig interessert i tradisjonell industri som skipsbygging og mekanikk, men jeg er en mediemann med et tverrfaglig syn på at teknologi og menneske må samspille for bedre arbeidsoperasjoner.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg synes det mest krevende er forretningsmodellene. De må skapes på nytt og nærmest individualiseres, og krever mye samarbeid. I industrier der man ikke er vant til dette er det krevende.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskapen om å bevege oss fra papir og skjerm i en 2D-verden til en 3D-verden. 

Et favoritt AR-sitat?
Problemet er ikke hva vi vet, heller ikke hva vi ikke vet. Problemet er hva vi ikke vet at vi ikke vet. 

Dette LØRNER du:

Hva er industriell AR Mulighetene ved AR Innovasjon og tverrfaglighet
AR kan redusere store kostnader når bedriftene trenger service eller hjelp med utstyret de har montert. Det reduserer både nedetid for prosjektet, kostnader knyttet til å få en person til å komme og reparere, og ikke minst sparer det miljøet for CO2-utslipp.

Arild Hoksnes

Anbefalt litteratur
Daqri.com

Dette er SHM Solutions

SHM Solutions er en allsidig og tverrfaglig teknologibedrift med bred erfaring innen maritim industri, havbruks- og sjømatsektoren. SHM Solutions leverer dekkutstyr og maritime totalløsninger tilpasset et røft og ramsalt miljø. Løsningene er optimalisert, skreddersydd og funksjonelle – med enkel montering og integrering.

Refleksjon

Det er stort fokus i samfunnet på å gjøre Norge enda mer digitalisert, spesielt blant unge. På hvilken måter kan vi få større aldersmangfold inn i digitale bedrifter og utdanning, og hvorfor er dette viktig?