<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0178: Kommunenes muligheter

Gjest: Mette Jane Holand

Personal-og organisasjonssjef of Molde Kommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Personal- og organisasjonssjef i Molde Kommune, Mette Jane Holand, om offentlighetens rolle som en entusiastisk innovatør, versus som en overforsiktig kontrollør. Mette Jane forteller om sine erfaringer som Personal- og organisasjonssjef, og gir oss større innsikt i hva som kreves for at innbyggerne i en kommune skal få de gode tjenestene de har krav på. Silvija og Mette Jane diskuterer også hvordan organisasjoner best kan inspireres til endringsvillighet. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du?
Jeg er Mette Jane Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde kommune. Jeg bestiller digitale tjenester til interkommunal IKT-avdeling. Jeg er også Styremedlem i NCE iKuben.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Innbyggere i kommune skal ha gode og tidsriktige tjenester – vi må undersøke om de får det.  Vi bidrar til samfunnsutvikling og bærekraftsatsing.  Vi skal være en “åpen” kommune gjennom samarbeid for utvikling.

Hva fokuserer du på innen VR?
Matematikkundervisning.  Ønsker om testing innen: spes.ped, helserelaterte tiltak innenfor eksempel psykisk helsehjelp, demens, opplæring innen flyktningtjenesten og HMS. Det er viktig for oss å koble oss på de kompetansemiljøene som arbeider seriøst med dette. 

Hvorfor er det spennende?
Det trigger og engasjerer elver som fører til bedre resultat. Lærere har mer i verktøykassa for å tilpasse undervisning. Innbyggerene og brukerene har kommet lenger enn kommunen i digitaliseringen, så vi må ha raskere omstilling.Vi etablere nå tverrfaglig tenketank for unge med tema digitalisering, miljø og omstilling.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det magiske som skjer når ledere og medarbeidere trer inn i utfordringer vs skylder på noe utenfor eget handlingsrom. Og når man arbeider tverrfaglig vs å arbeide med de som er mest lik seg selv. Magi oppstår også når ansatte og brukere får følelsen: «aha – går dette an å løse det på den måten» .

Dine egne prosjekter siste året? 
Implementere innovasjonsstrategien i hele organisasjonen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Ledelse som legger til rette for utvikling og håndtering av endringer, og deltakelse i kunnskapsklynger for å trene på samskaping.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har tillit til nasjonale myndigheter som vil regulere de muligheter vi klarer å skape. Etikk og juss vil bli ivaretatt. I Norge klarer vi å se tverrfaglig og 360 grader. Det legges til rette for konkurransekraftig næringsutvikling som vi er helt avhengig av. 

En favoritt VR sitat?
Fra en av våre elever: "Før så vi på NRK Super at noen skoler lot elever få prøve spennende ting – nå er vi blitt en slik skole".

Viktigste poeng fra vår samtale?
Ledelse og klyngedeltagelse.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Mette ønsker at kommunene inviteres inn i markedet. Hva kan private aktører lære av det offentlige med tanke på hvordan man går fram for å gjøre innovative ideer om til virkelighet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Hva en endringsguide er Hvordan skape gode tjenester Innovasjon og ledelse
Vi må levere tjenester på nye måter i tiden som kommer for å håndtere demografiske utfordringer, trangere økonomiske rammer og miljøutfordringer. Tidsriktige tjenester ut ifra brukers behov der man utnytter muligheter som distanseundervisning, satelittlegevakt, drone for brann og redning, dette gir gode tjenester i kommunen.

- Mette Jane Holand

Recommended literature:
LØRN.TECH for flotte faglige innspill som kan dekke våre behov og som vi må vurdere innen; LawTech, FinTech, EnergyTech, BioTech, Droner, Gamification, IoT og Big Data  

This is Molde Kommune

Molde er en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Dagens kommune ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Nesset, Midsund og Molde. Kommunen grenser i vest til Aukra, i sørvest til Ålesund, i nord mot Hustadvika og i øst mot Gjemnes, Tingvoll og Sunndal og i sør til Vestnes og Rauma og til Lesja i Innlandet. Byen Molde er sentrum i kommunen. Kommunen hører inn under Molde lensmannsdistrikt i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Romsdal domssogn og Frostating lagdømme. Molde dekket tidligere de to prestegjeldene Molde og Bolsøy i Molde domprosti.