<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0181: Industri 4.0

Gjest: Amund Bjerkholt

Leder

Storvik AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for prosjekt og prosjektering i Storvik AS, Amund Bjerkholt. Storvik er i dag et ledende mekanisk og teknologisk selskap som leverer flerfaglige løsninger, tjenester og prosjekter rettet mot internasjonal aluminiumsindustri. I episoden får du vite hvordan Norge ble verdensledende innen aluminium og hva en robotisert sveiselinje er.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i Industri 4.0?

Amund Bjerkholt. Leder for 1 av 3 forretningsområder i Storvik og en del av ledergruppa. Det er mye seminar, foredrag, tilbud om kursing osv. innenfor IoT og Industri 4.0.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Storvik har som motto å være «din forbedringspartner». Vi arbeider altså ikke bare med forbedringsprosjekter i eget verksted, men også ved å gjennomføre prosjekter for våre kunder. Storvik sitt største markedsområde er aluminiumsindustrien i Norge og i utland. Dette er en konservativ industri med lange tradisjoner. Alle våre kunder leter etter prosessforbedringer for å kunne automatisere og forenkle operasjoner, redusere manuelt arbeid og drive sikkert.

Hva fokuserer du på innen Industri 4.0?

Storvik og våre kunder har verksted og anlegg som ble bygget i en annen tid. Våre prosjekter handler derfor i stor grad og se på deler av et prosesstrinn og forbedre dette. Vi ser at pris på datalagring, sensorer og halvfabrikat på automatiserte løsninger går kraftig ned. Vi ønsker derfor å kombinere vår maskinforståelse med ny teknologi og kompetanse.

Hvorfor er det spennende?

Å arbeide med prosjekt og implementering av ny teknologi er alltid spennende. Her skjer utviklingen i et raskt tempo og man er derfor nødt til å samarbeide med andre i egen organisasjon, men også andre bedrifter.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Altså hva legger vi i industri 4.0, digitalisering og IoT. Dette kan det gå mye tid på, og man opplever at man kan snakke forbi hverandre, og eierskap til data og real-time monitorering av vårt utstyr i kundens prosesslinje kan være utfordrende og noe som må drøftes fra prosjekt til prosjekt.

Dine egne prosjekter siste året?

Storvik har flere prosjekter pågående der vi arbeider med Industri 4.0/digitalisering.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Det finnes dessverre mange eksempler på selskaper som ikke har tatt i bruk ny teknologi og blir utkonkurrert av nye aktører. Storvik sin suksessoppskrift for framtiden vil være å opprettholde våre domenekompetanse innenfor metallindustrien, samtidig som vi evner å fornye produkter og tjenester slik at vi blir opplevd som relevante og konkurransedyktige.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Norge er et spennende land å prøve ut ny teknologi i med enkle støtteordninger som gir raske prosesser for innovasjon.

SME

This is what you will learn:

Industri 4.0 i en tradisjonell industribedrift Aluminium IoT Digitalisering Sensorikk
Et eksempel på et prosjekt vi har gjort, er en robotisert sveiselinje. Det vil si at all saging og sveising skjer uten bruk av mennesker. De store «gaflene» måtte tidligere bli fraktet, reparert og sendt tilbake — en kjempeprosess som tar både mye tid og penger. Nå er den digitalisert og kan fungere uten menneskelig innvirkning.

- Amund Bjerkholt

This is Storvik AS

Storvik har vært et ledende mekanisk- og teknologiselskap siden 1913. Storvik leverer flerfaglige løsninger, tjenester, og prosjekter rettet mot internasjonal aluminiumindustri, ferrosilisiumindustri, olje og gass, samt vannkraft. Storvik har 150 ansatte og 30 ingeniører som jobber med å levere prosjekter til industri.