<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0182: Digital eksperimentering

Gjest: Nils Korperud

Group IT and Digitalisation Manager

Glamox


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Group IT and Digitalisation Manager i Glamox, Nils Korperud. Glamox er en ledende leverandør av belysning. Nils har vært opptatt av endring og utvikling hele livet og tror på at det å gjøre nye ting er hva som driver oss framover. I episoden snakker Silvija og Nils om hvordan man må tørre å eksperimentere mer, og hvordan man må tørre å utforsker nye forretningsmuligheter.

Hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg ble for alvor interessert da jeg var ansvarlig for Digital Transformasjon i Storebrand sin konsernstrategiprosess i 2014. Det ble klart for meg hvordan nye former for organisering og utvikling er en forutsetning for fart og nyskapning og at ny teknologi først og fremst er muliggjørende.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi etablerer neste generasjon teknisk plattform for å skape kunde- og forretningsverdi.

Hva fokuserer dere på innen teknologi?

Fokuserer på kundeverdi, korte iterasjoner og visuelle demonstrasjoner. Som leder fokuserer jeg på teamet, oppfordrer til eksperimentering og avkrever læring.

Hvorfor er det spennende?

Endring og utvikling har engasjert meg i hele mitt yrkesliv. Jeg tror genuint på at det å gjøre nye ting eller ting på nye måter er det som driver oss fremover.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

 Vi setter i gang med å bygge produkt og tjenester fremfor å spørre oss hva som er de største usikkerhetene og hvordan vi så rask så mulig og med minst mulig bruk av ressurser kan adressere denne usikkerheten. Investeringsbeslutninger bør i større grad fattes stegvis, først basert på ideer og visjoner, deretter basert validert læring etter eksperimentering.

Noen av dine egne prosjekter siste året?

Vi har implementert Office 365 uten ekstern hjelp - vi hadde ikke egen erfaring og kompetanse men hadde folk som var kapable til å vokse seg inn i oppgaven hvis de bare fikk tillit og tid til å prøve seg litt frem og korrigere kurs etter hvert som vi lærte.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Med stadig større og hyppigere markedsendringer blir kontinuerlig innovasjon en grunnleggende forutsetning for enhver organisasjon. Vinnerne er de som lærer raskest. Ved å iterere raskt med faktabasert læring øker sannsynligheten for at produkt og tjenesten treffer kundene og markedet og øker sannsynligheten for suksess.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har en flat lederstruktur og er vant med å gi mye eget ansvar til ansatte. I Norge har vi  gode forutsetninger for å  bli et foregangsland for fremtidens arbeidsform som vil skape konkurransefortrinn internasjonalt.

Et favorittsitat?

Mark Zuckerberg: Try to build the best service over the long term by quikly releasing and learning from smaller iterations rather than trying to get everything right at once.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Alle selskaper, uansett bransje, må anerkjenne at eksperimentering og beslutninger basert på fakta er en forutsetning for fremtidig suksess. Dette må innarbeides som en del av selskapets kultur, tankesett og adferd. Endringsdyktighet er i seg selv en avgjørende forretningsegenskap.

Dette LØRNER du:

Digital transformasjon Innovasjon Eksperimentering
Alle selskaper, uansett bransje, må anerkjenne at eksperimentering og beslutninger basert på fakta er en forutsetning for fremtidig suksess. Dette må innarbeides som en del av selskapets kultur, tankesett og adferd. Endringsdyktighet er i seg selv en avgjørende forretningsegenskap.

Nils Korperud

Anbefalt litteratur
Bok: The startup way, Eric Ries Artikkel: The five tradmarks of agile organizations, McKinsey Nettsted/Blog: Strategyzer.com (blog.strategyzer.com) Video: Spotify engineering culture part 1+2, youtube

Dette er Glamox

Glamox ble grunnlagt i 1947 og er i dag en ledende leverandør av belysning som tilbyr komplette løsninger for skoler, helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle bygninger, detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet.

Refleksjon

IOT, sensorikk og sensordata vil spille en stor rolle i hvordan vi vil bygge fremtidens bygg på. Utviklingen blomster, det er mange forretningsmuligheter i bransjen og det er spennende tider i vente. Hvordan ser du for deg fremtidens smart-bygg?