<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0182: Digital eksperimentering

Gjest: Nils Korperud

Group IT and Digitalisation Manager of Glamox


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Group IT and Digitalisation Manager i Glamox, Nils Korperud. Glamox er en ledende leverandør av belysning. Nils har vært opptatt av endring og utvikling hele livet og tror på at det å gjøre nye ting er hva som driver oss framover. I episoden snakker Silvija og Nils om hvordan man må tørre å eksperimentere mer, og hvordan man må tørre å utforsker nye forretningsmuligheter.
Full transcript (Available soon)

Hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg ble for alvor interessert da jeg var ansvarlig for Digital Transformasjon i Storebrand sin konsernstrategiprosess i 2014. Det ble klart for meg hvordan nye former for organisering og utvikling er en forutsetning for fart og nyskapning og at ny teknologi først og fremst er muliggjørende.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi etablerer neste generasjon teknisk plattform for å skape kunde- og forretningsverdi.

Hva fokuserer dere på innen teknologi?
Fokuserer på kundeverdi, korte iterasjoner og visuelle demonstrasjoner. Som leder fokuserer jeg på teamet, oppfordrer til eksperimentering og avkrever læring.

Hvorfor er det spennende?
Endring og utvikling har engasjert meg i hele mitt yrkesliv. Jeg tror genuint på at det å gjøre nye ting eller ting på nye måter er det som driver oss fremover.

Noen av dine egne prosjekter siste året?
Vi har implementert Office 365 uten ekstern hjelp - vi hadde ikke egen erfaring og kompetanse men hadde folk som var kapable til å vokse seg inn i oppgaven hvis de bare fikk tillit og tid til å prøve seg litt frem og korrigere kurs etter hvert som vi lærte.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Med stadig større og hyppigere markedsendringer blir kontinuerlig innovasjon en grunnleggende forutsetning for enhver organisasjon. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en flat lederstruktur og er vant med å gi mye eget ansvar til ansatte. I Norge har vi  gode forutsetninger for å  bli et foregangsland for fremtidens arbeidsform som vil skape konkurransefortrinn internasjonalt.

Et favorittsitat?
Mark Zuckerberg: Try to build the best service over the long term by quikly releasing and learning from smaller iterations rather than trying to get everything right at once.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Alle selskaper, uansett bransje, må anerkjenne at eksperimentering og beslutninger basert på fakta er en forutsetning for fremtidig suksess. Dette må innarbeides som en del av selskapets kultur, tankesett og adferd. Endringsdyktighet er i seg selv en avgjørende forretningsegenskap.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:IOT, sensorikk og sensordata vil spille en stor rolle i framtidens byggebransje. Hvordan ser du for deg byggeprosessen vil utvikle seg de neste 10 årene?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Digital transformasjon
Innovasjon
Eksperimentering
Alle selskaper, uansett bransje, må anerkjenne at eksperimentering og beslutninger basert på fakta er en forutsetning for fremtidig suksess. Dette må innarbeides som en del av selskapets kultur, tankesett og adferd. Endringsdyktighet er i seg selv en avgjørende forretningsegenskap.

- Nils Korperud

Recommended literature:

Boken "The startup way" av Eric Ries
Artikkelelen "The five trademarks of agile organizations"
Strategyzer.com 

This is Glamox

Glamox ble grunnlagt i 1947 og er i dag en ledende leverandør av belysning som tilbyr komplette løsninger for skoler, helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle bygninger, detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet.