<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0183: Progressive Web Apps

Gjest: Erlend Wollan & Audun O. Landsvik

Systemarkitekt of Axbit


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Erlend Wollan og Audun Oterhals Landsvik fra Axbit om Progressive Web Apps kombinert med Event Sourcing. Axbit er et programvareselskap med spesialisering på skreddersydde løsninger, og gjennom samtalen får vi lære om hva Progressive Web Apps er. I podcasten diskuterer også Silvija, Erlend og Audun hvordan Even Sourcing fungerer, og måten teknologien tillater en full sporbarhet i datagrunnlaget på.
Full transcript (Available soon)

Hvem er dere, og hvordan ble dere interessert i det dere holder på med?
Ble interessert i PWA – Progressive Web Apps i den forbindelse å kunne bedre utnytte mobil og tablet-plattformer, samtidig som man ville utnytte eksisterende kunnskap om webteknologi. Event Sourcing ble interessant for oss som en følge av et ønske om full sporbarhet i datagrunnlaget. Dette er særdeles gunstig for komplekse domener som olje, gass og energi.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å levere til fastsatt tid programvare som skal tilfredsstille kundens behov, samt de krav som stilles til kunden som sakkyndig virksomhet.

Hva fokuserer dere på?
Offline-toleranse i webapplikasjoner med hensyn til offshore-industrien. Sømløs datasynkronisering mellom flerfoldige brukere.

Hvorfor er det spennende?
Det er nulltoleranse for tap av data, samt at domenet er svært teknisk. Det er stort forbedringspotensiale i offshore-industrien for å modernisere de verktøy som i dag brukes til blant annet inspeksjon ved installasjoner. Bruk av PWA og webteknologi gjør det også lettere å nå ut til flere enheter, samtidig som at vedlikehold av kodebase og driftsmiljø blir forenklet. Siden det er webapplikasjoner oppleves det som en vanlig webside hvor det ikke er behov for installasjon. Det å ha full sporbarhet i datagrunnlaget tilbake i tid er et veldig kraftig verktøy som lar oss stille nye spørsmål i ettertid, samt at det lar oss enkelt utføre audit på systemet.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
PWA-standarden er relativt ung, og derfor kan den tidvis oppleves som et bevegelig mål. Ulike nettlesere har støttet PWA-standarden i varierende grad. Det at Microsoft har besluttet å skifte nettlesermotor i Microsoft Edge til Chromium oppleves i så måte som en god nyhet.

Hva tror dere er relevant kunnskap for fremtiden?
Datasikkerhet, og en generell bevisstgjøring av temaet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge har veldig høy standard med tanke på krav til HMS og arbeidsprosesser på offshore-installasjoner, og industrien er generelt sett blitt mer åpen for å ta i bruk ny teknologi.

Et favorittsitat?
Never trust a computer you can’t throw out a window.

Viktigste poeng fra vår samtale?
PWA åpner opp for utvikling av kraftigere og mer funksjonelle webklienter. Event Sourcing muliggjør full sporbarhet i datagrunnlaget.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:En forutsetning for fremtidens progressive web-applikasjoner i motsetning til vanlige webapplikasjoner er muligheten for å jobbe lokalt på tross av dekning i sanntid. Særskilt egner dette seg for offshore, og skaper en stor mulighet for å industrialisere den næringen også. Hvilke andre næringer bør benytte seg av progressive web-applikasjoner for å utnytte sitt potensial ytterligere?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Progressive Web Apps (PWA) Event Sourcing Data
Bruk av Progressive Web Apps (PWA) og webteknologi gjør det også lettere å nå ut til flere enheter, samtidig som at vedlikehold av kodebase og driftsmiljø blir forenklet. PWA åpner opp for utvikling av kraftigere og mer funksjonelle webklienter. Event sourcing muliggjør full sporbarhet i datagrunnlaget.

- Erlend Wollan & Audun O. Landsvik

Recommended literature:
Versioning in an Event Sourced System av Greg Young Generel materiale fra Martin Fowler og Greg Young angående temaene Event Sourcing, CQRS, Cap-Theorem, Domain-Driven Design

This is Axbit

Axbit AS ble etablert 1.mai 2012 og er et programvareselskap med spesialisering på skreddersydde løsninger. Selskapets mål er å være en samarbeidsparter i den digitale utviklingen, og ønsker hjelpe sine kunder med å effektivisere, automatisere, og å se nye muligheter ved hjelp av digitale verktøy. Noen av teknologiene Axbit benytter er: Moderne webapplikasjoner, Utvidet virkelighet (AR), Virtuell virkelighet (VR), Internet of Things (IoT), Dataanalyse og Maskinlæring.