<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0185: AI for fiskehelse

Gjest: Liv-Hege Seglsten

CEO of Create View


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i CreateView, Liv-Hege Seglsten, om fiskehelse-sensorer for oppdrettsnæringen. CreateView mener at fiske-velferd, luse-kontroll og biomasse-måling er viktige faktorer å ha kontroll på for lønnsom produksjon av sunn og bærekraftig fisk, og derfor utvikler selskapet teknologi for bærekraftig havbruk. I podcasten diskuterer Silvija og Liv-Hege hvorfor laksen vår er så stressa, og Liv-Hege forteller oss om hvorfor vi har større dødelighet blant fisk nå enn tidligere. 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er innflytter til Molde, og har jobbet som rådgiver og forretningsutvikler for bærekraftig vekst. Og nå i høst, så tror jeg at daglig leder og grunder, Even Bringstad googlet bærekraftig forretningsutvikler og bærekraftige forretningsmodeller, og da fikk han opp mitt navn. Så da startet jeg et samarbeid med han i september, for å ta teknologien som han har utviklet siden 2016, inn i en forretningsmodell som kunne skape lønnsomhet. Det var såpass spennende at jeg la rådgiver-virksomheten min på hylla, og ble med der som daglig leder sammen med Even fra og med første desember 2018. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi har utviklet teknologi i forhold til fiskehelse for oppdretts tjeneste, mattilsyn og fiskeriforvaltning. I dag gjøres datahåndtering manuelt. Altså fiskeoppsynet gjøres manuelt. For eksempel det med å telle lus og overvåke sykdom. Nå har det også kommet en del mekaniske innretning for for eksempel det å fjerne lus. 

Hvilke kontroverser finnes innen området?
Vi har en større fiskedød nå, enn det vi har hatt noen gang før. Så det å få inn ny teknologi for å kunne gjøre dette her på en mye mer skånsom måte, vil være avgjørende for at bransjen skal kunne ha videre vekst. Men teknologi alene kan ikke løse den utfordringen som vi har i dag, og vi må sammen med fiskeoppdretterne selv og FOI miljøet, og fiskehelse-personellet, altså de som gjør overvåkningen i dag, må finne gode løsninger. Det tror jeg er nøkkelen til å lykkes. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det er at teknologi alene ikke løser de store utfordringene til havbruket. Menneskene som skal håndtere teknologien, og ikke minst holdningene er vel så viktig, fordi nå har vi holdt på siden 70-tallet, og vi har åpenbart ikke lyktes med de bærekraft-utfordringene som vi ser i bransjen i dag. Hvis vi skal greie å ta det viktige steget inn i fremtiden, så er det folka, sammen med teknologiutviklingen som blir det viktigste. 

Hvilke utfordringer har dere møtt og lært av?
Vi ser at deep learning teknologi er et umodent område hvor det kan komme opp mange problemstillinger som ikke vi har tenkt på før. Så da ønsker vi å ha kompetente rådgivere som kan veilede oss. 

Et favoritt fremtidssitat?
Frisk fisk vises på bunnlinja.   

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.



Spørsmål:Burde vi investere i teknologi som holder laksen i sine naturskjønne omgivelser istedenfor å satse på landbasert fiskeoppdrett? Eller har laksens følelser noe å si for oss som kun ønsker å spise og eksportere den, og hvorfor skulle i så fall det følelsesperspektivet være noe å ta hensyn til? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Havteknologi AI Bærekraft Fiskehelse
Vi har rekordhøy dødlighet i norske merder. Hvert eneste år dør 55 millioner fiskeindivid. Så det å få inn teknologi som kan redusere dødlighet vil være avgjørende for at bransjen skal ha videre vekst.

- Liv-Hege Seglsten

This is Create View

CreateView AS er et norsk selskap fra Molde startet i 2016. CreateView utvikler teknologi for bærekraftig havbruk, og mener at fiske-velferd, luse-kontroll og biomasse-måling er viktige forutsetninger for lønnsom produksjon av sunn og bærekraftig fisk. Selskapet jobber nå med å utvide systemet for å detektere flere av de operative morfologiske velferds-parameterene for fisk, og leverer teknologi til både til sjøbasert og landbaserte fiskeoppdrett. CreateView er støttet av Innovasjon Norge, og del av klyngen NCE iKuben.