<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0186: Relevante læringsøkter

Gjest: Kirsten G. Kilde

Avdelingsleder of Evje skole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsleder ved Evje skole,?Kirsten G. Kilde, om digitale skills og digital skaperkraft. Kirsten deler av sine erfaringer om hvordan det har fungert å innføre iPad i skolen, og hva det betyr for grunnlaget i de unges digitale kompetanse for fremtiden. I podcasten diskuterer også Silvija og Kirsten hvordan dette grunnlaget synes å legges for den yngre generasjonen. Tilegner barna seg digitale ferdigheter i eller utenfor skolen?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg er avdelingsleder med ansvar for iPad-implementeringen på Evje skole. Jeg er opptatt av at teknologien skal gjøre elevenes læring enda mer relevant, at eleven kan ta i bruk ulike måter å tilegne seg kunnskap og ferdigheter på, og at de tar mer del i sin egen læringsprosess.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
I den delen av jobben min som er knyttet til edtech, stimulerer og oppfordrer jeg til bruk av iPad, der målet er å øke elevenes aktivitet, skape variasjon og forsterke den tilpassede opplæringen. For å oppnå dette er jeg opptatt av at lærere deler både gode og dårlige erfaringer med hverandre.

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi vi ved bruk av edtech kan gjøre at elevene opplever undervisningen som mer relevant og meningsfull. Dette gir en bedre skolehverdag for elevene, og det er en fordel for samfunnet at flere elever har en optimal skolegang og ønsker å ta høyere utdanning.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene
Å innføre iPad-bruk i undervisningen utretter ikke digitale mirakler – det gir muligheter hvis vi tar det i bruk på en måte der vi utnytter alle fordelene ved iPad. Så det krever modighet fra læreren å prøve ut.

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
Her vil jeg nevne Hololens, som gjør komplekse eller utilgjengelig temaer mer levende og tilgjengelig for elevene. Å kunne vandre inn i litteraturen slik at den oppfattes levende, kan være med på å blåse nytt liv i interessen til elevene som for lengst har lagt vekk skjønnlitteraturen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning. Vi må bli gode til å lære, for verden endrer seg raskt. Samtidig må vi holde fast ved fundamentet og de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt. I tillegg må vi forberede oss på å leve i en verden der både arbeidslivet og tjenester vi bruker i hverdagen, vil endres og bli mer digitalisert. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi er flinke til å implementere teknologi og programmering i skolen.

Har du et sitat om edtech du liker spesielt godt?
«When children create for the world they make it good. When children create only for their teacher they make it good enough.»

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Det er viktig å implementere ny teknologi, prøve det ut, feile og lære av det – og samtidig fortsette med den undervisningen som virker. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Nettbrett og andre teknologiske hjelpemidler blir en stadig større del av skolehverdagen til norske elever. Hva mener du er de største utfordringene med den økende digitaliseringen i skolen? Vil det for eksempel gå ut over elevenes skriveferdigheter?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Digitale skills Relevant kunnskap for fremtiden iPadimplimentering i skolen
Det å innføre iPad utretter ikke digitale mirakler – det gir muligheter hvis vi tar det i bruk på en måte der egenarten eller det geniale ved iPad kan bli brukt. Så det krever mot og kompetanse av læreren til å prøve ut.

- Kirsten G. Kilde

This is Evje skole

Evje skole er en barneskole i Bærum kommune, Akershus. Skolen ble grunnlagt i 1865 og er dermed Bærums eldste kommunale barneskole. Skolen ble nyoppført i 2010 med moderne og lyse arealer og et flott amfi. Skolen har 370 elever fordelt på 1.-7. trinn og innføringsklassene. Evje skole har også ansvaret for alle de tospråklige lærerne i Bærum kommune og tilsammen har skolen 100 medarbeidere fordelt på SFO, Evje 1-7, IFK og tospråklige lærere.