<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0187: Læring for fremtiden

Gjest: Hans Christian Ruud

Rektor of Bekkestua barneskole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rektor ved Bekkestua barneskole, Hans Christian Ruud, om nysgjerrige barn, fremtidens lærere og hvordan man legger til rette for det digitale. I podcasten diskuterer Silvija og Hans Christian hva som ligger i begrepet "bedre læring for fremtiden", og hvordan begrepet jobbes med nasjonalt innenfor skoleverket. Vil bedre læring tilsvare dypere, bredere, eller innovative former? 

 

Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Min viktigste jobb er å skape nysgjerrige barn som ønsker å lære. Som leder er det viktigste å stille krav og legge til rette for at det digitale skal være en helt naturlig del av undervisningen. Like naturlig som papir og blyant.

Hva fokuserer du på innen edtech?
Jeg har fokus på å skape en lærende kultur i mitt personale. Vi har fått til mye, men vi ønsker hele tiden å komme oss videre, prøve nye ting, utfordre oss selv og utforske mulighetene. Alt engasjement og initiativ fra lærerne heies frem. Vi har iPad i dag, men hva vi har om ti år vet ingen. 

Hvorfor er det spennende?
Fordi det virker og vi bygger fremtidens skole, og den er selvsagt digital. God pedagogisk bruk gir dypere og bedre læring.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
De som er imot ny teknologi vet ikke hva de snakker om. Foreldre og kritiske lærere ønsker seg datamaskiner med Office, for det er det de kjenner fra før. De tør ikke slippe opp for nye tanker, og da er det lettere å være kritisk.

Dine egne prosjekter siste året?
Vi bygger en helt ny skole med stort fokus på fleksible løsninger, kombinert med ting vi vet virker. 

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
Mitt og vårt største fokus er på at eleven skal være produsent, og da trenger vi svært få apper. Men hva Creaza har fått til er morsomt og et verktøy helt etter vår smak.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Lærerutdanningsinstitusjonene i Norge har en kjempejobb med å forberede morgendagens lærere og vi trenger lærere som legger til rette for elever som produsenter. Når lærerne som virkelig kan sitt fag tar i bruk digitale verktøy på en god måte skjer det magi i klasserommene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg er stolt over hvordan Bærum og politikerne har stått i stormen mot kunnskapsløse kritikere, og gjennom praksis vist at vi tenker langsiktig.

En favoritt edtech sitat?
The most dangerous phrase in the language is; we’ve always done it this way.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det dreier seg om læring. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Sakte, men sikkert er skolene blitt mer digitale. Hvordan påvirker dette egentlig læringen, og hva må til for at vi lykkes i en digital skolehverdag som både elev og som lærer?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Fyrtårnslærere Flipped classrom Læring for fremtiden
Min viktigste jobb er å skape nysgjerrige barn som ønsker å lære. Som leder er det viktigste å stille krav og legge til rette for at det digitale skal være en helt naturlig del av undervisningen. Like naturlig som papir og blyant.

- Hans Christian Ruud

This is Bekkestua barneskole

Bekkestua barneskole er en ny skole som startet opp i august 2014. Skoleåret 2020-2021 er vi 462 elever på 1.-7. trinn fordelt på 21 klasser. Bekkestua barneskole er en fremtidsrettet skole, og læringen foregår i et teknologitett læringsmiljø. Digitale verktøy brukes der dette gir bedre læring for elevene.