<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0188: «Jamming» og læring

Gjest: Vegard Haugen

Jazzmusiker, kontaktlærer og IKT-ansvarlig

Jong skole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med jazzmusiker, kontaktlærer og IKT-ansvarlig ved Jong skole, Vegard Haugen, om tverrfaglighet og ny pedagogikk. Med sin bakgrunn som lærer og jazzmusiker gir Vegard eksempler fra sin hverdag, på hvordan man kan eksperimentere mer i arbeidet med læring i skolen. Silvija og Vegard diskuterer også begrepet "taus kunnskap", og med bakgrunn i sin IT-kompetanse forklarer Vegard oss hva dette begrepet betyr, og slik kunnskap kan få mer plass i undervisningen gjennom teknologi.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Utenom læring i et klasserom, er det viktigste vi gjør å møte elever ansikt til ansikt og vise at vi er der for dem sosialt og gir elever mulighet til å sette ord på det de føler og tenker.

Hva fokuserer du på innen edtech?
Teknologi i klasserommet gjør at elever kan jobbe på ulikt nivå med ulike forutsetninger, mål og delmål, men allikevel arbeide med det samme temaet.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi vi må finne ut hva som er best praksis. Du får mulighet som lærer til å bruke dine sterke sider ved å ta i bruk teknologien i klassen på den måten du anser som hensiktsmessig.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er en del kontroverser som er interessante når det kommer til innføringen av digitale verktøy i et klasserom. Det er like mange meninger for hva som er best læring som det er muligheter til å tilegne seg kunnskap.

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
En del klasser har gjennom tiden samarbeidet internasjonalt og skrevet brev til hverandre. De internasjonale grensene blir mindre og kan være med på å skape en sterkere “vi-følelse”, istedenfor oss og dem.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det avhenger fortsatt mye av enkeltpersoner, men på sikt må programmering eller koding inn som et eget fag der en jobber tverrfaglig med allerede kjente kompetansemål fra andre fag.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det jeg ser at vi gjør unikt godt i Norge er at vi lytter til erfaring og lærere av erfaringer for hvordan videre utvikling skal foregå.

Et favoritt edtech-sitat?
La elevene være aktive og produsere, ikke passive og kopiere. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi har kommet for å bli og vi må utnytte allerede etablert kunnskap om læring på best mulig måte. Læreryrke bærer med seg en rekke tradisjoner som må respekteres, og vi må unngå å ta i bruk teknologi i klasserommet for teknologiens skyld. 

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Teknologi i klasserommet Pedagogikk Taus kunnskap
Teknologi i klasserommet gjør at elever kan jobbe på ulikt nivå med ulike forutsetninger, mål og delmål, men allikevel arbeide med det samme temaet.

- Vegard Haugen

Recommended literature:
https://www.thetechedvocate.org/top-10-ted-talks-edtech/  https://vimeo.com/128462566

This is Jong skole

Jong skole er en barneskole i Bærum. Den ligger på Jongskollen utenfor Sandvika. På Jong skole er det også noen viktige tradisjoner: «Talentkonkurransen» (en konkurranse der elevene kan vise fram sine talenter), «Ta sjansen» (elevene lager farkoster og aker på dem ned Ta sjansen-bakken), «Mime grand prix» (elevene skal mime og dramatisere en sang) og sjakkturneringene «Påskeegget» (cupturnering) og «Julekurven» (klassisk turnering der eleven med mest poeng vinner). Jong Skole er nåværende norgesmestre i skolesjakk. De vant NM for skolelag i 2018 og fikk sølv i Nordiskmesterskapet for skolelag det samme året.