<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0189: Kildekritikk

Gjest: Ragnhild A. Omholt

Lærer of Evje skole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lærer ved Evje skole, Ragnhild A. Omholt, om kildekritikk og ferdigheter.  – Det er vanskelig for elevene å finne god informasjon når man har uendelige mengder med informasjon. Derfor er kildekritikk en viktig ferdighet for fremtiden, forteller hun i episoden. I podcasten diskuterer Silvija og Ragnhild hvordan vi kan lære barna om kildekritikk, og viktigheten av å gjøre digitale verktøy relevante for unge.  For hvorfor skal man navigere med nye verktøy om man ikke vet hva man skal med dem? 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg har alltid likt teknologi og synes det er spennende å se hvordan verden utvikler seg.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å lære elevene å navigere i en verden hvor det er utrolig mange impulser og mye informasjon. Tørre å la elevene være kreative og utforskende.

Hva fokuserer du på innen edtech?
Å lære å bruke de forskjellige verktøyene på en grunnleggende måte. Programmer og apper forandrer seg, så man må lære grunnleggende ferdigheter og tankemåter som man kan overføre til andre apper/programmer.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi det er fremtiden. Vi aner ikke hva slags jobber noen av elevene kommer til å få, og det er spennende å se hvordan verden utvikler seg sammen med elevene.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Dannelse har forandret seg. Man må lære barn å navigere i den digitale plattformen – ikke bare i trafikken.

Dine egne prosjekter siste året?
Jobbet mye med nettvett og kildekritikk. Det er vanskelig for elevene å finne god informasjon når man har uendelige mengder med informasjon.

Har du andre gode eksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
Samarbeid mellom apputviklere/techselskaper og skole. Skedsmo kommune + dragonbox, BBC + micro:bit.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å kunne navigere med alle hjelpemidler og muligheter man har.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Man har IKT som grunnleggende ferdighet i læreplanen.

En favorittsitat om edtech?
«Google er din venn» er noe jeg har sagt ofte til venner og elever, men man må vite hvordan man bruker Google. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det er ikke noe galt med verktøyene, så lenge man vet hvordan man bruker dem.   

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Å lære seg å være kritisk til kilder er viktig kunnskap nå som all verdens informasjon ligger lett tilgjengelig for alle, og man lett kan bli villedet i søken etter informasjon. Men er det i det hele tatt mulig å lære barn god kildekritikk, eller er sunn skepsis noe man må være født med?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Nye samarbeidsformer Kildekritikk i skolen Nye læringsmodeller i skolen
Det er vanskelig for elevene å finne god informasjon når man har uendelige mengder med informasjon. Derfor er kildekritikk en viktig ferdighet for fremtiden.

- Ragnhild A. Omholt

This is Evje skole

Evje skole er en barneskole i Bærum kommune, Akershus. Skolen ble grunnlagt i 1865 og er dermed Bærums eldste kommunale barneskole. Skolen ble nyoppført i 2010 med moderne og lyse arealer og et flott amfi. Skolen har 370 elever fordelt på 1.-7. trinn og innføringsklassene. Evje skole har også ansvaret for alle de tospråklige lærerne i Bærum kommune og tilsammen har skolen 100 medarbeidere fordelt på SFO, Evje 1-7, IFK og tospråklige lærere.