<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0190: Skaperkraft

Gjest: Eldar Skjørten

Musikkpedagog of Eiksmarka skole og Stiftelsen Skapia


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med musikkpedagog ved Eiksmarka skole og Stiftelsen Skapia, Eldar Skjørten, om kreativitet versus de nye verktøyene og tverrfagligheten mellom kunst og håndverk, og musikk. Eldar og Silvija diskuterer begreper som kreativitet og skaperkraft, og Eldar gir eksempler fra sin hverdag på hvilke forutsetninger som stimulerer disse egenskapene under læring. Han forteller også om en annen viktig forutsetning for at barn og mennesker for øvrig skal lære seg nye ting og utvikles - nemlig det at det er greit å feile. 
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste jeg gjør på jobben er å gi barn og unge tro på egen skaperkraft. Hvis de kan få en kombinasjon av kompetanse, ambisjon og trygghet knyttet til det å skape, så bidrar det til å gjøre dem klare for livets mange ukjente faktorer.

Hva fokuserer du på innen edtech?
God bruk av teknologi til å fremme de menneskelige ressursene. Alt handler, eller bør handle, til syvende og sist om mennesket og de ressursene vi har i oss til å skape gode liv for oss selv og andre. Jeg fokuserer på dette innenfor estetiske fag, og spesielt på musikk som er mitt felt.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det handler om livsmestring og det gode liv - om å gjøre verden til et litt bedre sted for nestemann.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi snakker om at lærere må henge seg på utviklingen og jeg er enig, men vi må lytte til tvilerne og etternølerne. Blant dem finner vi noen av de aller beste lærerne - de som virkelig kan «gamlemåten». God utvikling blir ikke til ved å kaste seg inn i fremtiden, men ved å kombinere det beste av det nye med det beste av det bestående. Derfor trenger vi tvilerne og etternølerne.

Dine egne prosjekter siste året?
IPadLab - en uformell læringsarena der elever fra 5. til 7. trinn kommer frivillig et storefri i uka. Masse spennende, gode aktiviteter og noen produkter som nesten tar pusten fra meg.

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
Det skjer en del spennende med avansert teknologi som faller i pris og blir «skolemoden». For eksempel Touch Board fra Bare Conductive.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Skape - vi skaper noe hver dag, alle sammen. Kompetanse innen kreative prosesser er viktig og ikke minst fordi vi ikke vet hva fremtiden bringer. Den må skapes. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en skole som verdsetter mangfold og demokrati. Kreativitet og skaperkraft er avhengig av nettopp dette. Det gir oss et godt utgangspunkt. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det er et veldig aktivt valg å gjøre noe nytt, og de fleste av oss velger derfor å gjøre det vi alltid har gjort. Samtidig er det er en viss frykt for at digitale verktøy passiviserer oss istedenfor å aktivisere oss. Hvordan kan de i stedet bidra til det sistnevnte?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Komponering på iPad Fremtidens kunnskap Skaperkraft
God utvikling blir ikke til ved å kaste seg inn i fremtiden, men ved å kombinere det beste av det nye med det beste av det bestående. Derfor trenger vi tvilerne og etternølerne.

- Eldar Skjørten

This is Eiksmarka skole og Stiftelsen Skapia

Eiksmarka skole er en barneskole for 1.-7. trinn på Eiksmarka i Bærum. Skolen har 576 elever. Rektor er Mari Amundsen. I samarbeid med Rikskonsertene ga skolen i 2010 ut barneplaten Jeg vil bygge mitt land. For albumet ble de nominert til Spellemannprisen 2010 i klassen barneplater. I 2011 ble Eiksmarka Skole tildelt en pris for Norges første "showcase"-skole. Skolen ble tildelt prisen på grunnlag av at skolen er i eie av 30 smartboards, trykkskjermer som brukes i undervisning. Eiksmarka skole er en av 300 "showcase"-skoler, 100 av dem i Europa.