<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0191: Dybdelæring

Gjest: Annette Iversen Aarflot

Lærer of Bekkestua barneskole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lærer ved Bekkestua barneskole, Annette Iversen Aarflot, om fremtidens læring. – De viktigste ferdighetene for fremtiden er å stille spørsmål, og å være både undrende og kritisk. Det å kunne finne løsninger på utfordringer. Se og forstå sammenhenger og det å anvende ulike digitale verktøy på smarte måter, forteller hun i episoden. Annette deler sine synspunkter på hvordan vi bør jobbe for å gi den beste læringen til barna. Silvija og Annette diskuterer også hva som vil være de viktigste ferdighetene i tiårene som kommer, og hvordan vi legger grunnlaget for den fremtiden i dagens skole. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg begynte som lærer ved Bekkestua barneskole høsten 2015. Skolen hadde da vært med i Bærum kommunes prosjekt med læringsbrett i et halvt år. Fra første dag synes jeg dette var et viktig prosjekt for utviklingen av elevenes skolehverdag – læring, og for utviklingen av min lærerrolle.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber hver dag med å skape læringssituasjoner der målet er at hver enkelt elev skal oppleve faglig og sosial utvikling, hver elev skal utfordres og oppleve mestring. 

Hva fokuserer du på innen edtech?
Jeg jobber med å skape undervisning der elevene bruker læringsteknologi på ulike måter som gir godt læringsutbytte. For å få til dette må jeg selv stadig utvikle meg digitalt og jobbe med hvordan det digitale bør brukes på didaktisk smarte måter. 

Hvorfor er det så spennende?
1. Det skaper motiverte og engasjerte elever 
2. Det gir større muligheter og er enklere å tilpasse til hver elev (både å gi utfordringer og forenkle)  
3. Det skaper en mer elevaktiv og variert skolehverdag. 
4. Elevene har mange uttrykksmuligheter gjennom det digitale 

Dine egne prosjekter siste året?
Jeg jobber daglig sammen med mine kollegaer der vi utvikler læringssituasjoner med utgangspunkt i kompetansemål fra læreplanen. Noe som er viktig for oss er å jobbe på tvers av fag slik at vi skaper helhet og har tid til å jobbe grundig med ulike temaer sammen med elevene. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
1. Å stille spørsmål, og å være både undrende og kritisk
2. Å kunne finne løsninger på utfordringer, ha noen verktøy
3.  Å se og forstå sammenhenger og kunne bruke kunnskap i nye situasjoner
4. Å kunne samarbeide med andre, være lyttende og initiativrik
5. Å kunne jobbe selvstendig – drive seg selv framover, være god på arbeidsprosess 
6. Å anvende ulike digitale verktøy på smarte måter, kombinere ulike verktøy

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Samarbeid er et område jeg tenker at Norge har kommet langt med. Jeg tror den nye læreplanen er veldig bra for Norge. Blant annet tenker jeg at fokuset på å ha tid til å jobbe grundigere er positivt.

Et favorittsitat om edtech?
Jeg har ikke noe favorittsitat, men tenker daglig "Hvilke muligheter gir de digitale verktøyene i denne læringsprosessen?"

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Læringsteknologi og digitale hjelpemidler blir en større og større del av undervisningen i skolen, men har det gjort det enklere eller vanskeligere å lære enn før?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Dybdelæring Fremtidens læring Ferdigheter
De viktigste ferdighetene for fremtiden er å stille spørsmål, og å være både undrende og kritisk. Det å kunne finne løsninger på utfordringer. Se og forstå sammenhenger og det å anvende ulike digitale verktøy på smarte måter.

- Annette Iversen Aarflot

This is Bekkestua barneskole

Bekkestua barneskole er en ny skole som startet opp i august 2014. Skoleåret 2020-2021 er vi 462 elever på 1.-7. trinn fordelt på 21 klasser. Bekkestua barneskole er en fremtidsrettet skole, og læringen foregår i et teknologitett læringsmiljø. Digitale verktøy brukes der dette gir bedre læring for elevene.