<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0192: Jakten på læring

Gjest: Ellen Larsen

Rektor

Høvik skole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden #LØRN snakker Silvija med rektor ved Høvik skole, Ellen Larsen, om hvordan man skal navigere i et kompleks landskap og inspirere inn i en ukjent fremtid. Silvija og Ellen diskuterer hvordan ledelsesperspektivet fungerer, når det appliseres på et miljø med samspill mellom lærere, elever og foreldre. Ellen deler av sine erfaringer som rektor, og forteller oss om hvordan man leder når det kommer til læring for fremtiden. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg har vært i skolen i hele mitt liv, på den ene eller andre siden av kateteret. Har bygd opp to skoler og jobber nå som rektor i bærumsskolen som satser stort på digital læring. Jeg har alltid likt å bidra til å bevege mennesker – både som lærer og som leder. 

Hva gjør dere på jobben?
Det viktigste vi gjør på jobben er å inspirere, utfordre og legge til rette for læring – både blant elever og voksne på skolen.

Hva fokuserer du på innen edtech?
Hvordan vi kan utnytte teknologien til økt læringsutbytte for elevene. Det spennende her er å drøfte hva læringsutbytte er. Vi tolker det forskjellig, synet på hva elevenes læringsutbytte er, og hva det og bør være endrer seg.

Hvorfor er det så spennende?
Det beste ved den digitale satsingen i bærumsskolen er mulighetene verktøyet gir den enkelte elev med tanke på motivasjon og relevans, individuell tilpasning, variasjon i arbeidsmåter og at eleven selv er aktiv og styrer prosessene.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Medienes rolle i synet på læringsteknologien. Misforstått kritisk rolle som forsterker usikkerhet i stedet for å stille spørsmål, være undrende og åpen og bane vei.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Skolen må henge med i den digitale utviklingen, samtidig må vi dyrke og utvikle de rent menneskelige dimensjonene i lærings- og kunnskapsprosessene: samspill og samarbeid på tvers av tradisjonelle fagområder, strategier for å løse komplekse oppgaver, kreativitet og kritisk tenkning, nysgjerrighet, utholdenhet og hardt arbeid – ved siden av grunnleggende ferdigheter som på vårt nivå antakelig ikke går ut på dato.   

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi har gode muligheter for god og bred digital dekning. Vi har også en relativt flat organisasjonsstruktur som tillater mange ressurser å tenke og å bidra i en organisasjon. 

Et favorittsitat om edtech
«Hvis skolen blir et museum der elever rustes til et liv i utstillingsmontrene, men ikke til en videre utdanning og arbeidsliv som er gjennomdigitalisert, har vi feilet.» – professor Atle Skaftun.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Skolen må være del av fremtiden, vi må være offensive og djerve i vårt møte med det nye.

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Ledelse Fremtidens skole Læring for fremtiden
Jeg syns det er spesielt interessant hvordan vi kan utnytte teknologien til økt læringsutbytte for elevene. Vi tolker det forskjellig og synet på hva elevenes læringsutbytte er og bør være, endrer seg. Teknologien, tilgjengeligheten og den systematiske tilretteleggingen i Bærum kommune har blitt en trigger til å legge om arbeidsformene og i større grad jakte på læringen.

- Ellen Larsen

This is Høvik skole

Høvik skole er en barneskole i Bærum kommune. Den ligger i Gamle Drammensvei 119, Høvik. Skolen har ca. 550 elever i 1. til 7. trinn. Rektor er Ellen Larsen (2016- fra Edvard Munch videregående skole) Skolen ble innviet i mai 1897 med 22 elever og Athalie Tveten som lærer. En oppgradering av Høvik skole til en fullverdig 3-parallell barneskole startet i 2011 og den nye skolen ble åpnet 10. oktober 2013. Byggene fra 1960-tallet ble revet, den eldste bygningen restaurert, og en ny trebygning med idrettshall ble reist.