<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0193: Nye pedagogiske verktøy

Gjest: Evelyn Kristensen

Lektor of Vøyenenga skole


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lektor ved Vøyenenga skole, Evelyn Kristensen, om fremtidens læring. Selv om det finnes digitale læringsverktøy i dag, er det en helt annen sak å holde seg oppdatert og ta ny teknologi i bruk. Evelyn og Silvija diskuterer hvordan man kan gjøre bruk av digitale læringsverktøy for å gjøre undervisningen i skolen mer effektiv og inspirerende. Hvordan balanserer man bredde-kunnskap med dybde-kunnskap?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg er utdannet biolog og lærer og jobber til daglig på Vøyenenga skole, en ungdomsskole i Bærum som bruker iPad i undervisningen. I tillegg er jeg fyrtårnslærer, noe som betyr at jeg også veileder andre skoler i hvordan man kan bruke iPad i skolen. 

Hva gjør dere på jobben?
Det viktigste vi gjør, er å se elevene våre og skape gode relasjoner! På den måten skaper vi også trygge og læringsfremmende arenaer.

Hva er de viktigste konseptene i edtech?
Jeg er veldig opptatt av å skape variasjon og motivasjon ved å bruke nettbrettet aktivt i undervisningen. Målet mitt er å aktivere elevene mest mulig og samtidig gi dem muligheten til å vise hva de kan. Jeg er også opptatt av dybdelæring og å gjøre undervisningen relevant for elevene.

Hvorfor er det spennende?
Det er utrolig spennende å jobbe med ungdom, og det å fremme læring er veldig engasjerende, utfordrende og interessant.

Hva mener du er de største kontroversene?
For meg har det vært å rette fokuset mot at nettbrettet er et pedagogisk verktøy. Foreldre kan innimellom oppfatte nettbrett som lek og moro hjemme, og da er det spesielt viktig å få frem det faglige som vi driver med på skolen, og hvordan nettbrettet kan være en god hjelp til å drive variert undervisning.

Dine egne prosjekter innenfor edtech?
Aller først: På Vøyenenga skole spiller vi hverandre gode. Det betyr at alt jeg gjør i klasserommet, er planlagt på grunnlag av pedagogiske diskusjoner med de fantastiske kollegaene mine! Temaer: fordypning i Peer Gynt, elever som analyserer sine egne tekster, læringsfilmer laget av og til elevene og hjemmeforsøk. Generelt har det blitt lettere å gjennomføre tilpasset opplæring og fagsamtaler.

Hva inspirerer deg?
Jeg blir veldig inspirert av kollegaene mine. De er dyktige, kreative og opptatt av å få elevene til å føle mestring og utvikling

Har du et edtech-sitat du liker spesielt godt?
Jeg har ingen edtech-sitater, men jeg er veldig opptatt av at nettbrett bare er et pedagogisk verktøy blant mange andre verktøy. Det er oss pedagoger som må være flinke til å se nytten av de ulike verktøyene vi har i verktøykassen vår. Vi må bare være glad for at verktøykassen blir bedre og bedre utstyrt!

En kort oppsummering?
Jeg digger å være lærer på en ungdomsskole der alle elevene har hvert sitt nettbrett. Jeg digger samarbeidskulturen vår og at vi spiller hverandre gode. Jeg digger elevene mine og forholdet jeg har til dem. Og jeg er takknemlig for at jeg kan skape variasjon, relevans og engasjement ved å bruke digitale hjelpemidler.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Nettbrett er et eksempel på et digitalt verktøy som brukes i dagens skoleundervisning for å forberede elevene på et stadig mer digitalt arbeidsmarked og samfunn. Hvordan tror du undervisningen kommer til å se ut om 50 år? Vil den fortsatt foregå i det tradisjonelle klasserommet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

iPad som læringsverktøy Fremtidens læring Pedagogikk
For meg har det vært viktig å rette fokuset mot at nettbrettet er et pedagogisk verktøy. Foreldre kan innimellom oppfatte nettbrett som lek og moro hjemme, da er det spesielt viktig å få fram det faglige som vi driver med på skolen. Som hvordan nettbrettet kan være en god hjelp til å drive variert undervisning.

- Evelyn Kristensen

This is Vøyenenga skole

Vøyenenga skole er en skole i Bærum for ungdomstrinnene 8-10. klasse. Skolen har brukt iPader til pedagogisk arbeid i flere år, og var en av de første 1:1-skolene i Bærum kommune. Både elever og lærere er aktive brukere av digitale verktøy. Gjennom ulike arbeidsmåter og bruk av ulike læringsarenaer gir skolen elevene en stor grad av tilpasset opplæring. Vøyenenga skole er dimensjonert for 450 elever, men elevtallet ligger nå på omtrent 330 elever. Skolen er bygget med både åpne og lukkede læringsrom. Klassearealene er elevbaser som består av auditorier og små og store grupperom. Elevene skal oppleve at de noen ganger samles i fellesskap for gjennomgang av fagstoff, samtaler og fremføringer, mens de andre ganger jobber konsentrert, individuelt eller i grupper, eller de har gruppearbeid og mer eksperimenterende aktiviteter.