<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0194: Programmering i skolen

Gjest: Ingvild L. Grave Ragnhild H. Sommerschild

Spesialrådgivere of Bærum kommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN har vi tatt en prat med to spesialrådgiverne i grunnskole-avdelingen i Bærum kommune, Ingvild Lambert Grave og Ragnhild Heiberg Sommerschild, om hvordan de jobber for å innføre programmering som en del av den ordinære skoleundervisningen på alle trinn. I podcasten diskuteres det også hvordan den nye teknologien endrer synet på hva som er verdifull kunnskap i skolen og samfunnet, og hva som skal fokuseres på i elevenes utvikling. Trenger egentlig skoleelever å pugge årstall i historietimene når de uansett kan slå opp informasjonen i løpet av sekunder på mobilen sin?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Vi jobber som spesialrådgivere i grunnskoleavdelingen i Bærum kommune og jobbet tidligere som lærere på en av skolene i Bærum som var først ute med å ta i bruk iPad i undervisningen. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi har allsidige arbeidsoppgaver, som alle til syvende og sist handler om å gi elevene i bærumsskolen en best mulig skolegang. Vi jobber blant annet for å heve kompetansen til lærere i bruken av nettbrett. I tillegg jobber vi for å innføre programmering som en del av den ordinære undervisningen på alle trinn. 

Hva er dere mest opptatt av innen edtech?
Det er mye spennende som skjer innenfor AI, VR, adaptiv læring osv., men i arbeidet med programmering legger vi vekt på programmeringsressurser – alt fra små gulvroboter som kan bidra til at de yngste elevene tenker algoritmisk steg for steg, til minikontrolleren micro:bit, som gir flere muligheter.

Hva synes dere er de mest interessante kontroversene?
Som alltid når man innfører nye ting i skolen, stilles ofte spørsmålet «hva skal ut?». Lærere opplever at det er vanskelig å få tid til alt. Og ofte er det slik at det som måles på nasjonale prøver og eksamener, fort er det som prioriteres. 

Deres egne prosjekter det siste året?
Vi har laget konkrete lærerveiledninger med undervisningsopplegg i programmering for hvert trinn fra 1.–10. trinn. Vi holder kurs som skal gi lærerne grunnlag for å gjennomføre tolv timers programmeringsundervisning med elevene sine dette skoleåret.

Har dere noen andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
I Storbritannia sponset BBC skolene med micro:bit til alle 6. klassinger. Det kunne kanskje vært en idé for bedrifter i Norge!

Hva tror dere er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologien gjør at kunnskapsbehovet endres. Vi vet ikke hvilken kompetanse elevene vil trenge i sitt fremtidige arbeidsliv, men mange er enig om at kreativitet, problemløsning, samarbeid og evne til livslang læring vil være viktig. Programmering handler mye om problemløsning, og det passer fint inn her. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Det finnes mange gode ressurser og mye kompetanse om barn og programmering allerede. Kidsakoder-bevegelsen har jobbet for dette lenge, og mange barn har et tilbud utenfor skolen. Vitensentrene rundt om i landet har også spennende tilbud.

Har dere et edtech-sitat dere liker spesielt godt?  
«Education is not learning of facts, but the training of the mind to think.» –  Albert Einstein.

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Kunnskap om teknologi og programmering er nødvendig for å forstå verden rundt oss. Programmering er på vei inn i læreplanen, og lærere må få kompetanseheving og konkrete eksempler på undervisningsopplegg. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Ingvild Lambert Grave og Ragnhild Heiberg Sommerschild ønsker å innføre programmering som en del av den ordinære skoleundervisningen på alle trinn, men hvordan skal vi sikre at nyutdannede skaffer seg kompetansen som kreves for å undervise i programmering?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Programmering i skolen Nye satsinger i skolen Pedagogikk
Vi vil at elever skal se at teknologien er menneskeskapt, noe de kan påvirke. Programmering er en stor del av verden rundt oss, alle skal ikke jobbe som programmerere, men vi ønsker å gi barna basiskunnskap om dette.

- Ingvild L. Grave Ragnhild H. Sommerschild

This is Bærum kommune

Bærum er en kommune i Osloregionen i Norge som fra 2020 er en del av Viken fylke og som fortsatt ligger i Akershus valgdistrikt. Bærum var del av Akershus len, Akershus stiftamt, Akershus amt og Akershus fylke fra middelalderen til 2020. Bærum er Norges femte største kommune etter innbyggertall og er et forstadsområde vest for Oslo der de tettbebyggede delene av kommunen inngår i det sammenhengende byområdet Oslo. I tillegg til Oslo grenser Bærum i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, og har i sørøst kystlinje til Indre Oslofjord.