<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0200: AI - Keiserens kunstige klær?

Gjest: André Teigland

Forskningssjef

Norsk Regnesentral


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med assisterende direktør og forskningssjef i Norsk Regnesentral, André Teigland. André er utdannet statistiker og har sansen for å lete etter mønstre og se sammenhenger. I NR leder han miljøet i statistisk modellering, maskinlæring og bildeanalyse sammen med 40 forskere. Her utvikler de modeller og implementerer skreddersydd operasjonell software for en rekke bransjer. Dette inkluderer blant annet en løsning som teller hvor mange passasjerer NSB har, en løsning som kan forutse lakselusspredning, samt en løsning som gir kredittscore basert på vibrasjoner fra dine konti. I episoden forklarer André blant annet hvorfor statistikk og modellering er så viktig for AI og hva som menes med «overfitting».

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?

Utdannet statistiker. Assisterende direktør på NR hvor jeg leder miljøet i statistisk modellering, maskinlæring og bildeanalyse med 40 forskere. Har drevet avdelingen SAMBA (Statistisk Analyse, Maskinlæring og Bildeanalyse) i over 20 år og har erfart hvordan vi har gått fra nærmeste enerådene i statistikk / maskinlæring i Norge til at feltet nå har eksplodert, ofte pakket inn som AI.

Hva gjør dere på jobben?

Utvikler modeller og implementere skreddersydd operasjonell software for en rekke bransjer, basert på data. Prognoser, segmentering, usikkerhetsberegning, risikoklassifisering osv osv.

Hva er de viktigste konseptene i AI?

Jeg bruker ofte følgende figur for å sette utviklingen av hvordan verden har omtalt / nå omtaler AI og hva det egentlig da er, sett fra en statistikers synsvinkel.

Hvorfor er det spennende?

Utrolig spennende å lete etter mønstre, sette sammenhenger i system og avdekke hvor mye prediktiv kraft det kan ligge i historiske data når man masserer dem med kunnskap og omtanke. Gøy å se modeller settes i praktisk drift hos så mange kunder.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Generiske AI-systemer kontra skreddersydde for den enkelte anvendelse. Den urealistiske troen på at man finner riktig svar bare man har nok data. Vi møter mange som er utsatt for press fra toppledelsen om at vi må jo henge med og "gjøre noe AI-greier", uten tanke på problemstilling.

Dine egne prosjekter innen AI?

Ikke mine egne (jobber lite selv på prosjekter), men kollegers, f.eks; 1) Hvordan telle hvor mange passasjerer NSB har? 2) Hvordan forutse lakselusspredning? 3) Kredittscoring basert på vibrasjoner fra dine konti. 4) Hvordan åpne den svarte boksen (explainable AI).

Dine andre favoritteksempler på AI internasjonalt og nasjonalt?

Bruker ofte selvkjørende biler som eksempel på at der er langt frem.

Hvordan pleier du å forklare AI?

Forsøker å avdramatisere. Men likevel fokusere på muligheter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Faglig i front, edruelig forståelse som gjør at vi forhåpentligvis satser på de anvendelser med stor nytteverdi

En favoritt AI sitat?

Tilfeldighetens evne til å lage mønstre er mye større en man tror!

Viktigste poeng om AI fra vår samtale?

AI dreier seg om prosjektgjennomføring fra A til Å. Statistisk modellering og maskinlæring er kjernen i AI. Du må forstå dine data for å få noe ut av dem. Overtilpasning er svært hyppig. Man må skille tilfeldige sammenhenger i historiske data fra de som også vil gjenta seg i fremtiden - dette er en kunst. Edrulighet, men teknologioptimist!

RESEARCH

This is what you will learn:

AI Overfitting Statistisk modellering
AI dreier seg om prosjektgjennomføring fra A til Å. Statistisk modellering og maskinlæring er kjernen i AI. Du må forstå dine data for å få noe ut av dem. Overtilpasning er svært hyppig. Man må skille tilfeldige sammenhenger i historiske data fra de som også vil gjenta seg i fremtiden - dette er en kunst.

- André Teigland

This is Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring og IKT. NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. NR har ca 85 ansatte, og flertallet av forskerne har doktorgrad.