<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0203: Kunnskap for fremtiden

Gjest: Anneli Skudal

Gründer of Next2Five


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Next2Five, Anneli Skudal. Next2five tilbyr produkter og tjenester ved å fokusere på de kvalifikasjoner og ferdigheter som vil være nødvendig i fremtiden. I episoden snakker Silvija og Anneli om hvorfor vi bør trene på fremtiden, om edtech og hvordan dagens utdannelse skal møte samfunnets fremtidige behov.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg er en engasjert person (forretningskvinne, mor, kjæreste, samfunnsborger, gründer) som er svært opptatt av fremtidens utfordringer og kompetansebehov – både for næringslivet og for skolen. Jeg ble interessert i edtech fordi jeg ser at de unge er bekymret for fremtiden – mye på grunn av den offentlige diskusjonen omkring digitalisering og robotisering. Dessuten er samfunnet i stadig endring – og det blir bare viktigere og viktigere med både endringsvilje og -evne. 

Hva gjør dere på jobben?
Vi utvikler, vi undersøker, vi skaper, vi kommuniserer, vi leverer! Våre metoder og verktøy bidrar til bedre beslutningsprosesser og veivalg. Med FuturesTalk, Skap, del, engasjer!, Kompetansegrid, Scenario og Lab for læring er det enklere for bedrifter og organisasjoner å skape et inkluderende klima for innovasjon, endringsvilje, evne til omstilling samt identifisering av kompetansebehov for fremtidens utfordringer. Våre produkter gjør det også mulig å ta bærekraftige valg av utdannelsesløp og livslang læring.

Hva er de viktigste konseptene i edtech?
Edtech må handle først om education og så om technology – i den rekkefølgen. Teknologi er kun et verktøy, akkurat som penn og papir. Viktige stikkord her er: dybdelæring utfordre omstilling tilgjengeliggjøring myndiggjøring gamification I tillegg må det være intuitivt og enkelt å ta i bruk.

Hvorfor er det så spennende?
På mange måter er vi på rett sted til rett tid. Det er spennende å bidra til at næringsliv og skole kan møte endringene som kommer hurtigere og mer disruptivt enn noen gang tidligere. Målet er å lære å bli forberedt på det uforutsigbare – å kunne navigere i ukjent farvann.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Skolen skal utdanne elever til fremtidens arbeidsplasser. Næringslivet etterspør fremtidens kompetanse. Her ser vi en interessant kontrovers i at skolen snakker skolsk og næringslivet snakker næringslivsk – næringslivet og skolen snakker ikke samme språk. En humoristisk analogi: kamelåså. Megatrender og scenario – de viktigste verktøyene for å navigere inn i fremtiden – er ikke på dagsordenen i skolen i dag. Dine egne prosjekter innen edtech? CodeCrowd, FuturesTalk, og Kompetansegrid. Har du andre gode eksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt? No Isolation og Kahoot!

Hvordan pleier du å forklare edtech?
Edtech er et cluster som tilbyr en felles møteplass for ideutveksling og samhandling mellom edtech-aktører. I tillegg hjelper edtech oss edtech-aktører inn mot tilbydere og markedsplasser.

Et favorittsitat om edtech?
«If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow.» – John Dewey. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Skolen skal utdanne elever til fremtidens arbeidsplasser, men hvordan skal vi sørge for at elever får den riktige kompetansen når skolen og næringslivet snakker forskjellige språk?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Omstilling EdTech Gamification Fremtidens kompetanse
Skolen skal utdanne elever til fremtidens arbeidsplasser og næringslivet etterspør fremtidens kompetanse. Her ser vi en interessant kontrovers i at skolen snakker «skolsk» og næringslivet snakker «næringslivsk» – næringslivet og skole snakker ikke samme språk.

- Anneli Skudal

This is Next2Five

Next2Five er et senter for scenarioutvikling og kompetansebeskrivelse av fremtidgie yrker og markedssektorer. Next2Five utvikler produkter og tjenester med framtidig kompetansebehov. Dermed hjelper selskapet mennesker å ta passende utdannelsesvalg og fremme livslang læring, samtidig som de identifiserer kvalifikasjoner som det vil være behov for i ulike bedrifter og organisasjoner i framtiden.