<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0204: Sensorer og mikrosystemer

Gjest: Fabrice Lapique

Forskningssjef of SINTEF MiNaLab


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningssjef i SINTEF MiNaLab, Fabrice Lapique. SINTEF MiNaLab forsker på og utvikler mikrosystemer og nanoteknologi. De utvikler og produserer miniatyriserte sensorer og mikrosystemer for både norske og utenlandske kunder. I episoden snakker Fabrice om Norges unike fortrinn, medisinske sensorer, lab-on-a-chip og strålingsdetektorer.
Full transcript (Available soon)

Hva gjør dere på jobben?

Vi utvikler og produserer miniatyriserte sensorer og mikrosystemer for norske og utenlandske kunder.

Hva er de viktigste konseptene?

Vi har posisjonert oss mot flere markeder av anvendelsesområder. Fra medisinske sensorer, lab-on-a-chip og strålingsdetektorer til consumer products, inertial sensors og trykksensorer for industrielle applikasjoner.

Hvorfor er det spennende?

Fordi sensorer er det første leddet i digitaliseringen. Her kobler man den fysiske verden til den digitale verden. Uten sensorer blir det ingen big data eller artificial intelligence.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Når det gjelder sensorer er det veldig lite kontrovers. Kontroversene er stort sett knyttet til bruk og eiendomsrett til dataene som samles.

Dine egne prosjekter?

Mikrodosimetri – et prosjekt for ESA for å utvikle en sensor som måler effekt av kosmisk stråling på astronauter. Og medisinske sensorer - implanterbare sensorer for overvåkning av organfunksjonen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Satsingen på infrastruktur via Norges forskningsråd er helt avgjørende, samt virkemiddelapparat som gir næringslivet tilgang til FoU.

Viktigste poenget fra vår samtale?

Norge har en unik kompetanse og infrastruktur som muliggjør utvikling av nye sensorer og mikrosystemer i verdensklasse. Satsingen har ført til flere spin-off bedrifter og skapt mange arbeidsplasser. I tillegg er vi en ettertraktet utviklings- og produksjonspartner internasjonalt. Vår posisjon gjør at vi klarer å rekruttere smarte medarbeidere fra hele verden.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hva har nanoteknologi og sensorer med den digitale utviklingen å gjøre? Er det ikke større autonome maskinerier som har den essensielle virkningen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Sensorer Mikrosystemer Nanotech
Norge har en unik kompetanse og infrastruktur som muliggjør utvikling av nye sensorer og mikrosystemer i verdensklasse. Satsingen har førte til flere spin-off bedrifter og skapt mange arbeidsplasser. Vår posisjon gjør at vi klarer å rekruttere smarte medarbeidere fra hele verden.   

- Fabrice Lapique

This is SINTEF MiNaLab

SINTEF MiNaLab utfører forskning og utvikling innen mikrosystemer og nanoteknologi. Fokuset er på silisiumsensorforskning, prototyping og småskala produksjon. Både norske og internasjonal industri bruker SINTEF MiNaLab til produksjon av nøkkelkomponenter.