<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0206: Digital dykkemaske

Gjest: Christine Spiten

Co-Founder

Blueye


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer av Blueye, Christine Spiten, om hav, plast og undervanns-dronen BluEye. Blueye springer ut fra det maritime forskningsmiljøet ved NTNU, og dag består selskapet av over 20 dedikerte eksperter fra ulike land, med ekspertise i alt fra software, robotikk, mekanisk- og industriell design, undervannsteknologi, grafisk design og forretningsutvikling. I podcasten forteller Christine oss om hvordan en drone kan gi oss muligheten til å se, utforske og lære mer om havet. Hvordan kan en?«digital dykkermaske» la oss utforske livet under vann og hjelpe oss til å ta vare på havet?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i ocean.tech? 
Jeg har alltid vært veldig interessert i havet, og teknologiinteressen kom da jeg fikk jobbe på et miljøovervåkningsprosjekt av Kongsberg Oil & Gas for Statoil i 2012. Jeg begynte å stille spørsmål rundt hvorfor det ikke fantes kommersielle, rimeligere og enklere verktøy som kunne la oss alle utforske havet – dette var jo kun noe som var tilgjengelig for industrien og James Cameron.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
I Blueye leverer vi undervannsdroner og sørger for at kundene våre får maksimalt ut av dem. Vi har kunder både innen akvakultur, shipping og også miljøovervåkning, forskning og turisme. De bruker dronen til ulike formål, og alle skal få en brukervennlig undervannsdrone som gir god, stabil video av høy kvalitet.

Hva er du mest opptatt av innen ocean.tech?
Jeg er mest opptatt av løsninger som sikrer en bærekraftig utnyttelse av havressursene fremover – innen energi, mat og transport. Blueyes’ undervannsdroner er et verktøy som går på tvers av alt dette, og benyttes i både akvakultur, shipping, forskning og havnevesen. Visjonen vår er å tilgjengeliggjøre havet for å bli klokere på tilstanden i havet, og dermed ta bedre beslutninger.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi det finnes et hav av muligheter – bak hver utfordring finnes det masse vi kan, og må, ta tak i!

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Spørsmålet rundt tilgjengeliggjøring og ansvarliggjøring.

Dine egne prosjekter siste året?
Jeg har vært involvert i prosjektet EntrepreneurShipOne, sammen med Johan Brand, Sindre Østgård og Marcus Soknes. I tillegg skriver jeg bok.

Dine andre favoritteksempler på ocean.tech internasjonalt og nasjonalt?
Pacific Garbage Screening og Plastic Tide.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Dataforståelse, -sikkerhet og -rettigheter. Mat, rent vann og energi er pressede ressurser – tilgang til og fordeling av disse vil håndteres i stor grad av digitale systemer.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
I Norge har vi levd av og med havet i alle tider, og vi har bygget en unik kompetanse innen utvikling av teknologi som fungerer under de røffeste forholdene. Industriene vi har etablert fra dette, har deretter investert i bygging av forsknings- og kompetansemiljøer for fremtiden. Kongsberg, SINTEF, Equinor og Aker har alle bidratt her.

Har du et ocean.tech-sitat du liker spesielt godt?
«The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.» – Marcel Proust. 

SME

This is what you will learn:

Droner Havteknologi Miljøovervåkning
Til flyvende drone-markedet er det masse reguleringer når det kommer til sikkerhet og dataen de henter inn; hvem eier dem og hvem skal få tilgang på dem. Foreløpig finnes det ikke noen tilsvarende reguleringer for undervannsdroner.

- Christine Spiten

This is Blueye

Selskapet og teknologien Blueye springer ut fra det maritime forskningsmiljøet ved NTNU, og dag består selskapet av over 20 dedikerte eksperter fra ulike land. Det tok tre år og 7 ulike versjoner av Blueye Pioneer, før den endelige Pioneer-undervannsdronen ble produsert og levert til de første kundene. Undervannsdronene er designet for å fungere i alt fra Arktiske farvann til tropiske hav, og kan dykke helt ned til over 300 meters dyp. Blueye undervannsdroner beveger seg med høy stabilitet, grunnet den hydrodynamiske, vertikale formen.